در زبان انگلیسی انواع خاصی از اسم ها با حروف بزرگ در واژه اول ظاهر می شوند. مثلا در موقعیت های خاص در جملات، و یا در زمان استفاده از برخی صفت ها بکار برده می شود . شما همیشه باید از حروف بزرگ استفاده کنید…

Continue reading →