به بخش ضرب المثل های انگلیسی خوش آمدید. شما در این بخش می توانید به کمک مثال و معادل فارسی که در زیر هر ضرب المثل آورده شده آن را درک کرده و به خاطر بسپارید و برای گیرایی بیشتر گفته های خود در مکالماتتان از آنها بهره ببرید. در یادگیری ضرب المثل های زبان دوم یادگیری معنای آن ممکن است در درک آن به ما کمک شایانی نکند و بهینه ترین راه آن است که ضرب المثل را به کمک معادل آن در زبان مادر فرا بگیرید

5/5 (2 نظر)