پاسخ کاملا فیزیکی

پاسخ کاملا فیزیکی

پاسخ کاملا فیزیکی (TPR)، روشی در آموزش زبان است که بر مبنای تناسب و هماهنگی بین گفتار و عمل ساخته شده است. این روش سعی دارد تا زبان را به واسطه فعالیت جسمی حرکتی) تدریس کند. پاسخ کاملا فیزیکی که توسط جیمز آشر – پروفسور رشته روان شناسی در دانشگاه ایالتی سن خوزه در کالیفرنیا – مطرح شد، از رشته ها و نظریات مختلفی بهره می گیرد؛ برای مثال، روانشناسی رشدی، نظریه یادگیری، آموزش انسان گرایانه، و همچنین آن رویه های مربوط به آموزش زبان که توسط هارولد و دوروتی پالمر در سال ۱۹۲۵ پیشنهاد شد.

آشر، در مفهومی رشدی، یادگیری موفق زبان دوم در افراد بزرگسال را به مثابه موفقیت مشابه کودک در فراگیری زبان بومی خودش می داند. او بر این ادعا است که گفتاری که نخست کودکان با آن مواجه هستند، جملات امری است که کودکان قبل از آنکه شروع به تولید پاسخ های کلامی نمایند، به آنها به صورت جسمی پاسخ می دهد. آشر بر این باور است که افراد بزرگسال باید آن فرایندهایی را بازیابی کنند که توسط آنها کودکان زبان بومی خود را فرا می گیرند.

آشر با نحله فکری روان شناسی انسان گرایانه در این موضوع متفق القول است که نقش عوامل عاطفی در یادگیری زبان مهم است. او بر این باور است که روشی که نیاز به تولید زبانی ندارد و در آن حرکات شبه بازی وجود دارد، باعث کاهش استرس زبان آموز می شود و لقى مثبت در زبان آموز ایجاد می نماید که خود باعث تسهیل در یادگیری می شود.

پاسخ کاملا فیزیکی ـ پیشینه

پاسخ کاملا فیزیکی ـ رویکرد : نظریه زبانی و نظریه یادگیری

پاسخ کاملا فیزیکی ـ المان های درسی

پاسخ کاملا فیزیکی ـ رویه

پاسخ کاملا فیزیکی ـ نتیجه گیری

آکادمی پویا روشان دکتر عطایی

5/5 ( 1 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *