داستان کوتاه – Nessie the Loch Ness Monster

نِسی، هیولای دریاچه ی لاچنِس

درباره ی هیولای دریاچه ی لاچنس چه می دانید؟ این داستان را که درباره ی یکی از شخصیت های بریتانیای قدیم می باشد تماشا کنید. 

راهنمای مطالعه ی داستان کوتاه:

۱. ابتدا می توانید یکی دوبار ویدیوی داستان را به صورت صوتی یا تصویری ببینید تا گوشتان به جملات عادت کند و خلاصه ای از داستان را متوجه شوید.

۲. اگر چیزی متوجه نشدید نگران نشوید. می توانید از متن داستان کمک بگیرید. ویدیو را پخش کنید و همزمان با متن پیش بروید. می توانید این کار را چندین بار انجام دهید. 

۳. حالا برای درک بیشتر متن داستان را به همراه ترجمه ی آن مطالعه کنید.

۴. می توانید در آخر به همراه ویدیو یا فایل صوتی داستان را با صدای بلند بخوانید. به این روش، تکنیک سایه یا Shadowing گفته می شود. این روش به تقویت مکالمه و تقویت توانایی های شنیداری شما کمک می کند. 

 

 

متن داستان

Have you heard of Nessie the Loch Ness Monster? Loch Ness is a very large deep lake in Scotland. 

Many people think a monster lives in it. The first report of Nessie was back in the sixth century. 

A man called St Columba reported seeing a monster in the water, but he told the monster to go back, and he was safe.

Go back!” “OK, if you insist!”

Then in 1993, Nessie was seen again by George Spicer and his wife – She crossed the road in front of their car. 

“What a beautiful day for a picnic!” “Aaargh!” 

The next year, a photo was taken of Nessie, which became very famous. 

It was taken by a doctor – but the photo turned out to be fake. 

Since then, there have been several more sightings of Nessie. 

Some people have tried to take photos and videos, but Nessie is very shy and the pictures are not very clear.

“The paparazzi are everywhere.” 

People have also tried exploring the lake, but it is very deep and dark. 

Some people watched the lake, while other people used equipment like underwater cameras, microphones and sonar to scan the lake carefully. 

People have even explored the lake in submersibles. No one has found anything definite. 

There are lots of possible explanations for what people have seen in Loch Ness.

Maybe the monster is just a giant eel, a large bird, a tree or a seal. 

A few people even think it could be a Plesiosaur, which is a type of dinosaur. 

“Or maybe I’m just unique!” 

So what do you think? Do you believe that Nessie, the Loch Ness Monster really exists? 

 

ترجمه داستان

آیا درباره ی نسی، هیولای لاچنِس، شنیده اید؟ لاچنِس، یک دریاچه ی بسیار بزرگ و عمیق در اسکاتلند است.

تعداد زیادی از مردم، فکر می کنند یک هیولا در آن زندگی می کنداولین گزارش درباره ینسیبه قرن ۱۶ برمی گردد.

یک مرد به نام” St Columba “، درباره ی دیدن یک هیولا در آب گزارش داداما او به هیولا گفت که برگردد و به این ترتیب ایمن بود. 

برگرد!” بسیار خوب! اگر شما اصرار دارید!”

سپس در سال ۱۹۳۳،نسی، دوباره توسط جرج اسپایسر و همسرش دیده شده بود. او در مقابل ماشین آنها، از جاده عبور کرد.

چه روز زیبایی برای پیکنیک رفتن!” “واااای!!” 

سال یعد، یک عکس ازنسیگرفته شده بود که بسیار مشهور شد

این عکس توسط یک دکتر گرفته شده بود ـ اما، جعلی از کار درآمد.

از آن زمان،نسیچندین بار دیگر مشاهده شده است.

تعدادی از مردم سعی کردند که از او فیلم وعکس بگیرند، اما نسیبسیار خجالتی است و عکس ها خیلی واضح نیستند.

“پاپاراتزی ها (عکاسانی که از اشخاص مشهور عکس می گیرند) همه جا هستند.”

همچنین، مردم تلاش کردند که دریاچه را جستجو کنند، اما بسیار عمیق و تاریک است.

تعدادی از مردم دریاچه را تماشا می کردند. درحالی که افرادی دیگر، از تجهیزاتی مثل دوربین های زیر آبی، میکروفون و سونار (نوعی ردیاب صوتی) استفاده می کردند که دریاچه را به دقت بررسی کنند. 

حتی، افرادی با استفاده از زیر دریایی ها، دریاچه را جستجو کردند. هیچ کس نتوانست هیچ چیز قطعی ای پیدا کند.

توجیه های احتمالی زیادی در مورد آنچه که مردم در لاچنس دیده اند وجود دارد:

احتمال دارد هیولا تنها یک مار ماهی بسیار بزرگ، یک پرنده ی بزرگ، یک درخت یا یک خوک آبی باشد

حتی، تعداد کمی از مردم فکر می کنند آن می تواند یک پلسیوسورکه یک گونه از دایناسور است باشد.

یا شاید من منحصر به فرد باشم!”

بنابراین، شما چه فکر می کنید؟ آیا باور دارید که نسی” (هیولای لاچنس) وجود دارد؟

 

 

   اگر علاقمند به مطالعه ی داستان های متوسط بیشتر هستید کلیک کنید  

    اگر علاقمند به مطالعه ی بیشتر درباره ی ادبیات انگلیسی هستید کلیک کنید  

0/5 ( 0 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *