ضمایر انعکاسی یا بازتابی

ضمایر انعکاسی 

ضمایر انعکاسی و تاکیدی در واقع دارای یک فرم و یک نوع شکل هستند اما زمانی که در جمله قرار میگیرند کاربرد و معنای متفاوتی را القا میکنند .حالا این یعنی چه ؟!

اگر در جمله ای فاعل و مفعول یکی باشد، ما از ضمایر انعکاسی استفاده میکنیم. به عنوان مثال; وقتی می گویید که “من به خودم انگلیسی یاد دادم”، فاعل  و مفعول خود شما هستید یا به عبارتی دیگر فاعل مفعول را انعکاس می کند و از این رو به این دسته از ضمایر، ضمایر انعکاسی می گوییم.

 

مفرد جمع
اول شخص دوم شخص سوم شخص اول شخص دوم شخص سوم شخص
myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves
خودم خودت خودش خودش خودش خودمان خودتان خودشان

مفرد

اول شخص

myself

خودم

دوم شخص

yourself

خودت

سوم شخص

himself

خودش 

herself

خودش

itself

خودش

_________________________

جمع

اول شخص

ourselves

خودمان

دوم شخص

yourselves

خودتان

سوم شخص

themselves

خودشان

 

این را هم در نظر داشته باشید که شما هرگز نمیتوانید یک ضمیر انعکاسی را از جمله حذف کنید، زیرا با حذف آن مجله از نظر معنایی و لغوی دچار اشکال میشود.

 

  • I told myself to calm down.
  • You cut yourself on this nail?
  • He hurt himself on the stairs.
  • She found herself in a dangerous part of town.
  • The cat threw itself under my car!
  • We blame ourselves for the fire.
  • The children can take care of themselves.

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر ضمیر ها هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 (3 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *