افعال دو کلمه ای قسمت دوم

افعال دو قسمتی ( قسمت دوم) :

معنای بعضی افعال رایج ، وقتی که به دنبال آن ها حروف اضافه یا قید های خاصی می آید در مقایسه با زمانی که به تنهایی در جمله ظاهر می شوند ، تفاوت می کند . این افعال را افعال دو کلمه ای ( افعال دو قسمتی)  می نامند که ما در این پست چگونگی استفاده از  افعال دو قسمتی را یادمی گیریم: جدا شدنی

آموزش افعال دو قسمتی ( قسمت اول )

  •  برای بسیاری از افعال دو قسمتی متعدی، مفعول را می توان قبل یا بعد از فعل آورد:

I want to try out the local food. (or …. Try the local food out.)

من می خواهم آن غذای محلی را امتحان کنم.

 

  • اما اگر مفعول یک ضمیر باشد می توان آن را بین فعل و قید آورد:

I won’t be able to go to the party. You’ll have to count me out (count out me ….)

من قادر نخواهم بود که به مهمانی بیایم . شما باید من را از قلم بیندازید.

 

  • و هنگامی که مفعول طولانی باشد ترجیح می دهیم آن را بعد از قید بگذاریم. مقایسه کنید:

I had to clean the kitchen up. (Or … clean the kitchen up)

 من باید آشپزخانه را تمیز می کردم.

I had to clean up the mess in the kitchen. (Clean the mess in the kitchen up….)

من باید گند و کثافت آشپزخانه را تمیز می کردم.

 

  • دیگر فعل هایی که از قاعده فوق پیروی می کنند عبارتند از :

Leave out , get down , gather up , drink up , bring about , throw away , sort out , shoot down , mess up , make up , use up , try out.

در مورد بعضی افعال متعدی دو قسمتی، مفعول بین فعل و قید می آید:

 I just couldn’t tell the twins apart. (Tell apart the twins : …… )

من نتوانستم دو قلوها را از هم تشخیص بدهم .

 

  • دیگر افعالی که دارای همین ویژگی هستند عبارتند از:

Push to, pull to, order about, hear out, catch out, stand up, shut up

  • در مورد بعضی از افعال دو قسمتی متعدی، مفعول بعد از حرف اضافه می آید :

She takes after her mother.

او به مادرش رفته است. ( او شبیه مادرش است )

 

  • سایر افعال شبیه افعال فوق عبارتند از :

Check into, call on, approve of, act on, account for, take against, run into, result from, provide for, look after, flick through.

  • در مورد اکثر افعال سه قسمتی، مفعول بعد از حرف اضافه می آید:

The government is to cut back on spending on the armed force.

دولت باید هزینه ی نیرو های نظامی را کاهش دهد.

 He really looks up to his older brother.

او واقعا برادر بزرگش را الگو قرار می دهد.    

 

  • دیگر افعال مشابه افعال فوق عبارتند از:

Put up with, look down on, come up against, come in for

اما چند فعل سه قسمتی وجود دارد که مفعول آن ها معمولا بلافاصله بعد از فعل می آید اسم یا عبارت دوم، بعد از حرف اضافه می آید:

She tried to talk me out of the plan.

او سعی کرد من را متقاعد کند که آن طرح را انجام ندهم. 

 

  • دیگر افعال مشابه فعل فوق عبارتند از :

Put down as, let in on, help on with, do out of, take up on, put up to

 

 اگر علاقمند به مطالعه ی دیگر حروف اضافه هستید کلیک کنید

5/5 ( 1 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *