افعال دو کلمه ای قسمت اول

افعال دو قسمتی:

معنای بعضی افعال رایج، وقتی که به دنبال آن ها حروف اضافه یا قید های خاصی می آید در مقایسه با زمانی که به تنهایی در جمله ظاهر می شوند، تفاوت می کند . این افعال را افعال دو کلمه ای (افعال دو قسمتی) می نامند که ما در این پست چگونگی استفاده از افعال دو قسمتی را یاد می گیریم:

The company’s debts were mounting up. (= increasing)

قرض های شرکت در حال افزایش بود.

She had to let her dress out because she’d put on weight.

او باید لباسش را گشاد می کرد چون افزایش وزن پیدا کرده بود.

 

افعال سه کلمه ای نیز معمولا با (حروف اضافه + قید)  به کار می روند:

Do you think he’s really likely to go through with his threat?

 شما فکر می کنید که او واقعا احتمال دارد تهدیدش را عملی کند؟

The team has failed to live up to earlier expectation.

گروه نتوانسته است انتظارات اولیه را برآورده کند.

  • این گونه افعال دو یا سه کلمه ای را همچنین افعال گروهی می گویند.

 

بسیاری از افعال دو کلمه ای معمولا لازم هستند یعنی ضمیر یا اسم همیشه بعد از حروف اضافه در جمله قرار می گیرد :

He grew up on a farm.

او در یک مزرعه بزرگ شده است.

When she came to she found her self in hospital.

وقتی که او وارد شد خود را در بیمارستان یافت.

He fell off the ladder. 

او از نردبان سقوط کرد.

 

 

  • دیگر افعالی که از قاعده فوق تبعیت می کنند عبارتند از :

Get in, Shop around, move off, get up, fall through, crop up, splash out.

  • اما بعضی از افعال دو قسمتی را می توان با معنای یکسان، هم به صورت لازم به کاربرد هم متعدی. از جمله این افعال:

Cover up، clear away, call back, answer back, wash up, tidy away, take over, help out

I’ll call back later.

من بعدا تلفن خواهم کرد.

 I’ll call you back when I get home.

وقتی که به خانه رسیدم به تو تلفن خواهم کرد.

 

  • سایر افعال دو قسمتی را می توان با معنای متفاوت به صورت لازم یا متعدی به کار برد. از جمله افعال:

Wind up, turn in, split up, pick up, look up, look out, hold out, cut out, break in

The engine cut out and the car stopped.

موتور از کار افتاد و اتومبیل توقف کرد.

 I cut the picture out of the magazine.

من آن عکس را از توی مجله بریدم و در آوردم.

 

در ادامه: آموزش افعال دو کلمه ای قسمت دوم 

 

 اگر علاقمند به مطالعه ی دیگر حروف اضافه هستید کلیک کنید

5/5 ( 1 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *