ضمایر در زبان انگلیسی”DETERMINERS”

 تعریف ضمایر در زبان انگلیسی ” Pronouns “

ضمایردر انگلیسی واژه هایی هستند که در کنار اسم قرار می گیرند، برای روشن کردن آنچه که اسم به آن اشاره دارد. همچنین ضمير کلمه‌ای دستوری يا گرامری است که جانشين يک اسم يا عبارت اسمی می‌شود. ضميرها انواع مختلفی دارند که مهمترين آنها عبارتند از: ضماير فاعلی، ضمیر های مفعولی، ضمیر های ملکی، ضمیر انعکاسی،  ضمیر های اشاره‌ای،ضمیر نامعين،ضمیر نسبی و  ضمیر های سؤالی که از اين ميان ضمیر فاعلی،ضمیر های مفعولی ملکی و ضمیر انعکاسی جزو ضماير شخصی به حساب می‌آيند. با مطالعه صفحات این بخش می توانید از این ضمایر به راحتی و درستی استفاده کنید.

 

انواع ضمیر در انگلیسی:

ضمایر کمّی : a few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough

اعداد : one, ten, thirty

ضمایر تفاوت : other, another

ضمایر انعکاسی : myself, yourself, himself, …

ضمایر توزیعی: all, both, half, either, neither, each, every

ضمایر فاعلی :  I, you, he, she, it, we, they

ضمایر پیش از صفت : such, what, rather, quite

ضمایر مفعولی : me , you, him , her , it , us  , them

ضمایر شخصی (personal pronouns) در زبان انگلیسی ضمایری هستند که جایگزین اسامی می شوند و ما وقتی از آنها استفاده می کنیم که بخواهیم درباره اشخاص یا اشیاء توضیح دهیم. ضمایر شخصی گویای سه نکته هستند؛ شخص (اول شخص، دوم شخص یا سوم شخص)، مفرد یا جمع بودن و جنسیت (این نکته را فقط می توان با ضمایر he و she فهمید).

5/5 (7 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *