صفت ها درزبان انگلیسی”ADJECTIVES”

صفت ها در زبان انگلیسی مردم، مکان ها و چیزها را توصیف می کنند. از محتوی های صفحات زیر استفاده کنید تا بتوانید با استفاده از کاربرد صفات، زبان انگلیسی را دقیق تر بفهمید و بهتر توصیف کنید.

در مورد صفت ها در زبان انگلیسی یاد بگیرید

5/5 (4 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *