قید یقین

قید یقین

قید یقین همان طور که از اسمش پیداست احساس شک و یا تردید ما را راجع به یک موضوع یا یک عمل شرح می دهد.

  • قید یقین قبل از قید اصلی قرار می گیرد و در صورتی که فعل جزو افعال to be باشد، قید بعد از فعل قرار می گیرد. 

He definitely left the house this morning.

.او قطعا امروز صبح خانه را ترک کرد

He surely won’t forget.

.او مطمئنا فراموش نخواهد کرد

He is probably in the park.

.او احتمالا در پارک است

He is certainly a smart man.

.او حتما مرد باهوشی است

 

  • در صورتی که در جمله فعل کمکی هم وجود داشته باشد، قید یقین بین فعل و فعل کمکی قرار می گیرد.

He has certainly forgotten the meeting.

.او قطعا ملاقات کاری را فراموش کرده است

He will probably remember tomorrow.

.او احتمالا فردا یادش خواهد آمد

He is definitely running late.

.او قطعا دیر می کند

 

  • در پاره ای از موارد این نوع قید را می توان در ابتدای جمله هم قرار داد.

Undoubtedly, Winston Churchill was a great politician.

.بدون شک، وینستون چرچیل سیاستمدار خوبی بود

Certainly, I will be there.

.حتما آنجا خواهم آمد

Probably, he has forgotten the meeting.

.احتمالا، او ملاقات کاری را فراموش کرده است

 

  • قید یقین همانند “surelyابتدای جمله قرار می گیرند . حال سخنران چیزی را بیان می کند که فکر می کند درست است اما برای تایید گرفتن از “surely” در ابتدای جمله استفاده می کند.

Surely you’ve got a bicycle.

.مطمئنا تو یک دوچرخه داری

Surely you’re not going to wear that to the party.

.مطمئنا تو آن را در مهمانی نخواهی پوشید

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های قید هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 (4 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *