قید های پرسشی

قید های پرسشی

قید های پرسشیwhy , where , how , when” در ابتدای عبارات پرسشی قرار می گیرند. این سوالات را می توان با یک جمله یا عبارت پیش فرض پاسخ داد. بعد از یک قید پرسشی در یک سوال، شما باید جای فعل و فاعل را عوض کنید به صورتی که اول فعل باشد و بعد از آن فاعل.

 

Why are you so late? There was a lot of traffic.   .چرا انقدر دیر کردی؟ – ترافیک سنگین بود

Where is my passport? In the drawer.                          .پاسپورت من کجاست؟ – داخل کشو

How are you? I’m fine.                                                                 .حالت چطوره؟ – من خوبم

When does the train arrive? At 11:15.                                .چه زمانی قطار می رسد؟ – ۱۱:۱۵

 

 

How 

  • How” می تواند به چهار روش مختلف جملات پرسشی تولید کند. البته این کلمه به خودی خود معنی “چگونه” را القا می کند.

How did you make this sauce?                   چگونه این سس را درست کردی؟

How do you start the car?                            چگونه ماشین را روشن می کنی؟

How can I get to your house?                  چگونه می توانم به خانه ی تو بیایم؟

 

  • همچنین “How” می تواند همراه با یک صفت سوالی را ایجاد کند که میزان درجه یک ویژگی خاص را توضیح دهد.

How tall are you?                                                                          چقدر بلندی؟

How old is your house?                                         خانه تان چقدر قدیمی است؟

How angry is mother?                                             مادرت چقدر عصبانی است؟

 

  • How” برای سنجش مقدار یا میزان با  “many” و  “much” می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. “much”برای اسامی غیر قابل شمارش  و  “manyبرای اسامی قابل شمارش مصرف می شود.

 

How many people are coming to the party?  چه تعداد آدم به مهمانی می آیند؟

How much flour do I need?                                    چه مقدار آرد دیگر نیاز دارم؟

How much are these tomatoes?                        این گوجه ها چه قیمتی هستند؟

 

 

  • همینطور این کلمه در کنار دیگر قیدها درباره شدت فرکانس یا درجه یک کار سوال می کند.

How quickly can you read this?            چقدر سریع می توانی این را بخوانی؟

How often do you go to London?            چند وقت یک بار به لندن می روی؟

How loudly does your brother scream?        برادرت چقدر بلند جیغ می زند؟

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های قید هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 (4 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *