تشکیل قید ها از صفت ها

صفت

صفت کلمه ای است که ویژگی یا خاصیتی را درباره ی اسم بیان می کند. به عنوان مثال در عبارت زیر صفت young کلمه ی man را توصیف می کند.

  • A young man

قید

قیدها کلماتی هستند که خصوصیاتی در مورد فعل، صفت یا قیدهای دیگر نشان می دهند. آن ها بیان می کنند یک کار چگونه انجام می شود یا یک اتفاق چگونه رخ می دهد. در جمله ی زیر قید loudly فعل clapping را توصیف می کند. 

  • The audience is clapping loudly.

 

انواع قید در زبان انگلیسی

قیدها در زبان انگلیسی بر اساس اینکه عمل کی، کجا، چگونه و برای چه مدت زمانی انجام می گیرد به دسته های زیر تقسیم می شوند: 

Adverbs of manner (قید حالت): happily, angrily, loudly, etc. 

Adverbs of place (قید مکان): near, there, here, outside, etc.

Adverbs of time (قید زمان): yesterday, today, late, again, etc. 

Adverbs of frequency (قید تکرار): often, sometimes, usually, daily, etc. 

Adverbs of degree (قید شدت): extremely, quite, very, just, enough

 

 

تشکیل قیدها از صفت ها

در زبان انگلیسی، قید حالت با اضافه کردن ly- به انتهای صفت ساخته می شود:

slow (صفت) + ly = slowly (قید حالت) 

bad (صفت) + ly = badly (قید حالت)

extraordinary (صفت) + ly = extraordinarily ( قید حالت)

بر این قاعده، چند استثنا وجود دارد:

۱- همچون فارسی، برخی قیدهای حالت در زبان انگلیسی با صفت هم شکلند. مانند: hard, fast, wrong, straight, early

Peter runs fast.                                                       .پیتر تند می دود     

او سخت کار می کند.                                                      .He works hard 

۲- برخی قیدهای حالت شکل کاملا دگرگون شده ای نسبت به صفت دارند و مهمترین این قیدهای حالت عبارتند از:

قید حالت    صفت

(به خوبی) well

(خوب) good
He plays well. He is a good player.

۳- گاهی خود صفت مختوم به ly- است مثلا:

Motherly, Lovely, Manly

برای ساختن قید حالت این صفت ها، آن ها را در ترکیب زیر قرار می دهیم:

(in  a + adj + way)

یا

(in a + adj + manner) 

مثال:

به طور دلپذیری            in a lovely way

با حالتی مادرانه   in a motherly manner

این ترکیب انگلیسی معادل ترکیب ” به طرز + صفت + ی “، “به طور + صفت + ی” یا ” به گونه + صفت + ی ” و یا ” با حالت+ صفت + ی” در فارسی می باشد.

نکته: همان طور که در بالا گفته باشد، در انگلیسی برخی صفات مختوم به ly- هستند؛ اما چگونه می توان با دیدن یک واژه مختوم به ly- بلافاصله تشخیص داد که آن واژه قید است یا صفت؟

واضح است که در صورت حذف ly- اگر صفت باقی بماند، آن واژه قید می باشد و اگر اسم باقی بماند، آن واژه صفت است.

مثلا واژه ” Manly” در صورت اینکه ly- انتهای آن را حذف کنیم “Man” باقی می ماند که اسم است، پس “Manly” صفت است، ولی در واژه slowly، پس از حذف ly- انتهای آن ” slow ” باقی می ماند که صفت است، پس ” slowly” قید می باشد.

 

تبدیل صفات مختلف به قید

  • اگر می خواهید صفتی که به ” y ”  ختم می شود را تبدیل به قید کنید، کافیست جای ” y ” را با  ” i ” عوض کنید و همانند بالا ” ly ” را به انتهای آن اضافه کنید.
Adjective Adverb
easy easily
angry angrily
happy happily
lucky luckily

 

  • اگر صفت به ” ible ” ، “ able- ” یا  ” le- ” ختم شود، می توانید با جایگزینی “e” با  “y” تغییر دهید .
Adjective Adverb
probable probably
terrible terribly
gentle gently

 

  • در صورتی که صفت به ” ic- ” منتهی شود، یک ” ally- ” به انتهای آن اضافه کنید تا به یک قید تبدیل شود.

این استثنا را هم در نظر داشته باشد که صفت ” public ” در صورت تبدیل به قید. به شکل ” publicly ” در می آید.

Adjective Adverb
basic basically
tragic tragically
economic economically

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های قید هستید، اینجا کلیک کنید

4.2/5 (5 نظر)

One reply on “تشکیل قید ها از صفت ها

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *