حرف تعریف نامعین

حرف تعریف نامعین

در زبان انگلیسی دو حرف تعریف نامعین وجود دارد : a و an. حروف تعریف نامعین نیز مانند دیگر ضمایر غیرقابل تغییر می باشند. با توجه به اولین حرف کلمه بعد از ضمیر و با در نظر گیری صدای ان از a یا an استفاده می کنیم. زمانی از a استفاده می کنیم که اولین حرف کلمه بعدی یک صامت باشد و یا با u یا eu ای که صدای you بدهند آغاز شود. زمانی از an استفاده می کنیم که اولین حرف از کلمه ی بعدی با یکی از حروف صدادار (a,e,i,o,u) و یا با یک h بی صدا شروع شود.

 

نکته: از مطلق گرایی پرهیز کنید! این گونه نیست که هر موقع واژه ای با حروف صدادار شروع شد، پشتش an را قرار دهید. شما باید به این توجه کنید که ایا این حرف، صدای یک حرف صدا دار را دارد یا خیر. منظور چیست؟ منظور اینست که ایا حرف از حلق ایجاد شده و فرکانس بالایی دارد یا خیر. مثلا وقتی می گوییم engineer، واژه ی e اول از حلق ایجاد شده و فرکانس بالایی دارد، پس قطعا پشت آن an قرار می دهیم. به عنوان مثال: I am an engineer. ولی وقتی می خواهیم واژه ی university را تلفظ کنیم، دیگر این u صدای حلقی و فرکانس بالا نداشته و دیگر نیازی به an نیست و a کفایت می کند. 

 

 • a boy
 • an apple
 • a car
 • a helicopter
 • an elephant
 • a big elephant
 • an itchy sweater
 • an ugly duck
 • a european
 • a university
 • a unit
 • an hour
 • an honor
 

حروف تعریف نامعین برای اشاره به چیزی که برای اولین بار است به آن اشاره می کنیم یا برای اشاره به یک عضو خاص از یک گروه یا کلاس استفاده می شوند. برای درک بهتر مواردی در مثال های زیر آمده است.

Would you like a drink?

آیا نوشیدنی میل داری؟

I’ve finally got a good job.

من بالاخره کاری پیدا کرده ام.

An elephant and a mouse fell in love.

یک فیل و یک موش عاشق هم شدند.

 

نامگذاری اعضای یک گروه 

از a به همراه اسامی مشاغل استفاده کنید.

John is a doctor.

جان یک دکتر است.

Mary is training to be an engineer.

ماری در حال آموزش دیدن برای مهندس شدن است.

He wants to be a dancer.

او می خواهد یک رقاص بشود. 

 

از a به همراه ملیت ها و مذهب ها به صورت مفرد استفاده کنید.

John is an Englishman.

جان یک مرد انگلیسی است.

Kate is a Catholic.

کیت یک کاتولیک است.

 

از a به همراه نام روز های هفته استفاده کنید زمانی که به یک روز خاص اشاره نکنید.

I was born on a Thursday.

من در یک پنجشنبه به دنیا آمدم. 

Could I come over on a Saturday sometime?

آیا می توانم روز شنبه ای به دیدنت بیایم؟ 

 

از a برای اشاره به عنوان مثالی از چیزی استفاده کنید.

The mouse had a tiny nose.

موش بینی کوچکی داشت.

The elephant had a long trunk.

فیل خرطوم بلندی داشت.

It was a very strange car.

اتومبیل خیلی عجیبی بود.

 

از a پس از کلمات مفردی که بعد از “what” و “such” می آیند استفاده کنید.

What a shame!

چه شرم آور!

She’s such a beautiful girl.

او دختر بسیار زیبایی است.

What a lovely day!

چه روز دلنشینی!

 

از a زمانی که معنی “یک” بدهد برای اشاره به یک فرد یا جسم واحد و یا واحد اندازه گیری استفاده کنید. در این جملات اگر به جای حروف تعریف نامعین از one استفاده کنیم از نظر گرامری صحیح است. ولی در این شرایط، تاکید بر روی عدد مربوط و تضاد این عدد با اعداد دیگر است.

I’d like an orange and two lemons please.

من پرتقالی و دو لیمو می خواهم لطفا. 

I’d like one orange and two lemons please.

من یک پرتقال و دو لیمو می خواهم لطفا.

The burglar took a diamond necklace and some valuable paintings.

سارق گردن بندی الماس و تعدادی تابلوی گران قیمت را دزدی کرد.

I can think of a hundred reasons not to come.

من می توانم به صد دلیل برای نیامدن فکر کنم.

I need a kilogram of sugar.

من کیلوگرمی شکر نیاز دارم. 

I need one kilogram of sugar.

من یک کیلوگرم شکر نیاز دارم.

You can’t run a mile in 5 minutes!

تو نمی توانی یک مایل را در پنج دقیقه بدوی. 

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد ضمایر دیگر هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 (1 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *