حرف تعریف معین

حرف تعریف معین

حرف تعریف معین the (ضمیر the) در زبان انگلیسی بسیار رایج است. جرف تعریف the با همه ی اسامی مفرد و جمع، قابل شمارش یا غیر قابل شمارش استفاده می شود. و اسم ها در زبان انگلیسی زمانی پیش از خود حرف تعریف معین می گیرند که گوینده معتقد است شنونده از قبل نسبت به چیزی که به آن رجوع می شود، مطلع است. سخنران ممکن است این را به دلایل مختلف باور داشته باشد، بعضی از آنها در زیر ذکر شده اند.

چه زمانی از “the” استفاده می کنیم:

نقش های عمومی

برای اشاره به چیزی که قبلا ذکر شده استفاده کنید.

On Monday, an unarmed man stole $1,000 from the bank. The thief hasn’t been caught yet.

روز دوشنبه، مردی غیر مسلح ۱۰۰۰ دلار از بانک دزدی کرد. دزد هنوز دستگیر نشده است.

I was walking past Benny’s Bakery when I decided to go into the bakery to get some bread.

من از کنار نانوایی بنی رد می شدم که تصمیم گرفتم به داخل نانوایی بروم تا مقداری نان بگیرم.

There’s a position available in my team. The job will involve some international travel.

سمتی قابل دسترسی در تیم من وجود دارد. کار، سفرهای بین المللی را دربردارد.

 

زمانی که فرض می کنید از آن چیز فقط یکی در محیط مورد نظر (یا سناریو مورد نظر) وجود دارد، استفاده کنید، حتی اگر قبل از آن ذکر نشده باشد.

We went on a walk in the forest yesterday.

ما دیروز برای قدم زدن در جنگل رفتیم.

Where is the bathroom?

دستشویی کجاست؟

Turn left and go to number 45. Our house is across from the Italian restaurant.

به چپ بپیچ و به شماره ی ۴۵ برو. خانه ی ما روبروی رستوران ایتالیایی است. 

My father enjoyed the book you gave him.

پدرم از کتابی که به او دادی لذت برد.

 

در جملاتی که در آن فرد یا شخص خاصی را شناسایی می کنید.

The man who wrote this book is famous.

مردی که این کتاب را نوشت مشهور است.

I scratched the red car parked outside.

من روی ماشینی که بیرون پارک شده را خراشیدم.

I live in the small house with a blue door.

من در خانه ی کوچکی که در آبی دارد زندگی می کنم.

He is the doctor I came to see.

او دکتری است که من آمدم ببینم.

 

برای اشاره به افراد یا اشیائی که منحصر به فرد هستند.

The sun rose at 6:17 this morning.

امروز صبح خورشید ساعت ۶:۱۷ دقیقه طلوع کرد.

You can go anywhere in the world.

تو می توانی هرجایی از دنیا بروی.

Clouds drifted across the sky.

ابرها در آسمان کنار رفتند.

The president will be speaking on TV tonight.

رپییس جمهور امشب در تلویزیون صحبت خواهد کرد.

The CEO of Total is coming to our meeting.

مدیرعامل کل به ملاقات ما خواهد آمد.

 

قبل از صفات عالی و اعداد ترتیبی استفاده کنید.

This is the highest building in New York.

این بلندترین ساختمان در نیویورک است.

She read the last chapter of her new book first.

او اول آخرین فصل از کتاب جدیدش را خواند.

You are the tallest person in our class.

تو بلندترین شخص در کلاس ما هستی.

This is the third time I have called you today.

این سومین باری است که امروز با تو تماس گرفته ام.

 

به یک گروه از مردم با استفاده از صفت ها اشاره کردن.

The French enjoy cheese.

فرانسوی ها پنیر را دوست دارند.

The elderly require special attention.

سالمندان به توجه ویژه نیاز دارند.

She has given a lot of money to the poor.

او مقداری زیادی پول به انسان های نیازمند داده است.

 

به گروه خاصی از حیوانات یا گیاهان یا پدیده های طبیعی اشاره کردن. در این گروه از اسم مفرد برای اشاره کردن استفاده می شود.

 The elephant is still hunted for its tusks.

فیل ها هنوز هم برای عاج هایشان شکار می شوند.

The snowdrop is the first flower to arrive in the new year. 

 اسنودراپ (قطره ی برف) اولین گلی است که در سال جدید رشد می کند. 

 

استفاده از دهه ها:

He was born in the seventies.

او در دهه هفتار متولد شده است.

This is a painting from the 1820’s.

این یک تابلوی نقاشی از سال ۱۸۲۰ است. 

 

مواردی که با only معرفی شده است.

This is the only day we’ve had sunshine all week.

این تنها روزی است که ما در طول هفته آفتاب داشته ایم.

You are the only person he will listen to.

تو تنها کسی هستی که او به حرفش گوش می دهد.

The only tea I like is black tea.

تنها چایی که دوست دارم چای سیاه است.

اسامی خاص 

به همراه اسامی، مناطق جغرافیایی، رودخانه ها، رشته کوه ها، گروهی از جزایر، کانال ها و اقیانوس ها.

They are traveling in the Arctic.

آنان در قطب شمال مسافرت می کنند.

Our ship crossed the Atlantic in 7 days.

کشتی دریای آتلانتیک را در ۷ روز طی کرد.

I will go on a cruise down the Nile.

من روی رود نیل سفردریایی خواهم کرد.

Hiking across the Rocky Mountains would be difficult.

کوه نوردی از کوه های راکی بسیار سخت است.

 

کشورهایی که نام های چندگانه دارند.

I have never been to the Netherlands.

من هیچگاه به هلند نرفته ام.

Do you know anyone who lives in the Philippines?

آیا کسی را می شناسی که در فیلیپین زندگی کند؟

 

کشور هایی که در نام آنها  “republic“،”kingdom“و”states” وجود دارد.

She is visiting the United States.

او به ایالات متحده آمریکا رفته است. 

James is from the Republic of Ireland.

جیمز اهل مجمهوری ایرلند است.

 

 

به همراه نام روزنامه ها

I read it in the Guardian.

من آن را در روزنامه ی گاردین خواندم.

She works for the New York Times.

او برای روزنامه ی نیویورک تایمز کار می کند.

 

به همراه نام ساختمان های معروف، آثار هنری، موزه ها، بناهای تاریخی.

Have you been to the Vietnam Memorial?

آیا تا به حال از یادبود ویتنام دیدن کرده ای؟

We went to the Louvre and saw the Mona Lisa.

ما به موزه ی لوور رفتیم و تابلوی مونا لیزا را دیدیم.

I would like to visit the Eiffel Tower.

من مایلم که برج ایفل را ببینم.

I saw King Lear at the Globe.

من کینگ لیر را در خانه تئاتر گلوب دیدم.

 

 

به همراه نام های هتل ها و رستوران ها استفاده کنید، مگر اینکه اسامی افراد بر روی هتل باشد.

They are staying at the Hilton on 6th street.

آن ها در هتل هیلتون در خیابان ششم اقامت دارند.

We ate at the Golden Lion.

ما در رستوران گلدن لاین (شیر طلایی) غذا خوردیم.

 

 

با استفاده از نام خانوادگی و اما نه با نام افراد.

We’re having dinner with the Smiths tonight.

ما امشب با خانواده ی اسمیت شام می خوریم.

The Browns are going to the play with us.

خانواده ی براون با ما به نمایش تئاتر می روند.

چه زمانی از “the” استفاده نکنیم؟

به همراه اسامی کشورها استفاده نکنید (به جز موارد خاص در بالا).

Germany is an important economic power.

آلمان یک کشور مهم اقتصادی است.

He’s just returned from Zimbabwe.

او به تازگی از زیمباوه برگشته است.

 

به همراه اسامی زبان ها استفاده نکنید.

French is spoken in Tahiti.

زبان فرانسوی در تاهیتی صحبت می شود.

English uses many words of Latin origin.

زبان انگلیسی تعداد زیادی کلمه از زبان لاتین را دربردارد.

Indonesian is a relatively new language.

اندونزیایی تقریبا زبان جدیدی است.

 

به همراه اسامی وعده های غذایی استفاده نکنید.

Lunch is my favorite meal.

ناهار وعده ی غذایی مورد علاقه ی من است.

I like to eat breakfast early.

من دوست دارم صبحانه را زود بخورم.

 

به همراه اسامی مردم استفاده نکنید.

John is coming over later.

جان بعدا به این جا می آید.

Mary Carpenter is my boss.

ماری کارپنتر رپیس من است.

 

 

زمانی که عناوین با اسامی ترکیب می شوند استفاده نکنید.

Prince Charles is Queen Elizabeth’s son.

شاهزاده چارلز پسر ملکه الیزابت است.

President Kennedy was assassinated in Dallas.

رپیس جمهور کندی در دالاس ترور شد.

 

پس از s’ مالکیت استفاده نکنید.

His brother’s car was stolen.

اتومبیل برادرش به سرقت رفت.

Peter’s house is over there.

خانه ی پیتر آن طرف است.

 

به همراه حرفه و کار خود استفاده نکنید.

Engineering is a well-paid career.

مهندسی یک شغل پردرآمد است.

He’ll probably study medicine.

او احتمالا پزشکی خواهد خواند.

 

به همراه اسامی مغازه ها استفاده نکنید.

I’ll get the card at Smith’s.

من کارت را از مغازه ی اسمیت خواهم گرفت. 

Can you go to Boots for me?

می توانی برای من به مغازه ی بوتس بروی؟

 

به همراه years (سال ها) استفاده نکنید.

۱۹۴۸ was a wonderful year.

۱۹۸۴ سال فوق العاده ای بود. 

He was born in 1995.

او در سال ۱۹۹۵ به دنیا آمده است. 

 

 

به همراه اسم های غیر قابل شمارش استفاده نکنید.

Rice is an important food in Asia.

برنج غذای مهمی در آسیاست.

Milk is often added to tea in England.

شیر اغلب به همراه چای در انگلستان استفاده می شود.

War is destructive.

جنگ تخریب کننده است.

 
 

.به همراه نام کوه، دریاچه و جزایر تکی استفاده نکنید

Mount McKinley is the highest mountain in Alaska.

کوه مک کینلی بلندترین کوه در آلاسکاست.

She lives near Lake Windermere.

او کنار دریاچه ی ویندرمر زندگی می کند.

Have you visited Long Island?

آیا به لانگ آیلند رفته ای؟

 

 

با نام اکثر شهر ها، خیابان ها، ایستگاه ها و فرودگاه ها.

Victoria Station is in the centre of London.

ایستگاه ویکتوریا در مرکز لندن قرار گرفته است.

Can you direct me to Bond Street?

آیا می توانی مرا به خیابان باند هدایت کنی؟

She lives in Florence.

او در فلورانس زندگی می کند.

They’re flying into Heathrow.

آن ها به هیترو پرواز می کنند.

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد ضمایر دیگر هستید، اینجا کلیک کنید 

 

5/5 (2 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *