صفت_آکادمی_پویاروشان_دکتر_عطایی_دکترعطایی

صفاتی که مقادیر نابرابر را توصیف می کنند

برای مقایسه دو چیز نابرابر، از الگو زیر استفاده می کنیم:

adjective indicating quantity (صفاتی که کمیت را نشان می دهند) + noun (اسم) + than

صفت کمیتی که استفاده می کنیم به این بستگی دارد که اسم مودر نظر قابل شمارش باشد یا غیر قابل شمارش.

 

 اسامی قابل شمارش

به همراه اسم های قابل شمارش از more, fewer استفاده می کنیم، گاهی اوقات ممکن است اسم حذف شود در صورتیکه از متن جمله مشخص باشد (مانند آخرین مثال).

They have more children than we do.

.آن ها بیشتر از ما بچه دارند

We have more customers than they do.

. ما بیشتر از آنچه آن ها مشتری دارند، مشتری داریم

Tom has fewer books than Jane.

.تام تعداد کتاب کمتری نسبت به جین دارد

I have visited the States more times than he has.

.من بیشتر از تعداد دفعاتی که او ایالات را دیده، ایالات را دیده ام

I have three brothers. That’s more than you have. (“brothers” is understood)

برادرها حذف شده چون از متن معلوم است) .من سه برادر دارم، این تعداد بیشتر از آنجه هست که تو داری)

 

برای مطالعه بیشتر راجع به اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش  کلیک کنید 

 

اسامی غیر قابل شمارش

اسم های غیر قابل شمارش به همراه more, less می آیند. ممکن است در بعضی جمله ها که اسم به راحتی از جمله درک می شود حذف شود (مانند آخرین مثال).

John eats more food than Peter.

.جان بیشتر از پیتر غذا می خورد

You’ve heard more news than I have.

.تو بیشتر از من خبر شنیده ای

He’s had more success than his brother has.

.او بیشتر از برادرش موفق بوده است

(I’m not hungry at all. I’ve had more than I want. (“food” is understood

.من اصلا گرسنه نیستم. من بیشتر از آنچه بخواهم خورده ام (برادرها حذف شده چون از متن معلوم است)

 

 اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر صفات هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 (2 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *