مقایسه ویژگی صفت ها - آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

هنگام مقایسه ویژگی های دو چیز ما از یک مجموعه استاندارهای ساخت استفاده می کنیم.

زمانی که ویژگی ها برابر است

مقایسه ویژگی های برابر ساده است،کافیست الگوی زیر را به خاطر بسپارید:

as + adjective describing the attribute + as

 • Tom is as tall as his brother.
 • I am as hungry as you are.
 • Sally is as nice as Jane.
 

زمانی که ویژگی ها برابر نیستند

زمانی که دو ویژگی برابر نباشند، از هر یک از سه الگوی زیر می توان استفاده کرد.

not as + adjective describing the attribute + as

 

: less + adjective describing the attribute + than

این ساختار با بعضی از صفات رایج تر است.

: comparative adjective + than

ممکن است نیازمند به تغییر ترتیب عبارت با استفاده از صفت متضاد باشد.

 

 • Mont Blanc is not as high as Mount Everest.
 • Mont Blanc is less high than Mount Everest.
 • Mont Blanc is lower than Mount Everest.
 • Mount Everest is higher than Mont Blanc.
 • Norway is not as sunny as Thailand.
 • Norway is less sunny than Thailand.
 • Thailand is sunnier than Norway.
 • Norway is cloudier than Thailand.

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر صفات هستید، اینجا کلیک کنید 

0/5 (0 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *