مرتب سازی صفات چندگانه -صفات - اکادمی پویاروشان - دکترعطایی

مرتب سازی صفات چندگانه

زمانی که چند صفت باهم در یک جمله مورد استفاده قرار می گیرند، ترتیب بستگی به عملکرد صفت دارد، دستور معمول این است:

کمیت (مقدار)، ارزش/نظر، اندازه، درجه حرارت، سن، شکل، رنگ، اصل و نسب، ماده

 Examples

مثال ها

What the adjective expresses

صفات چه چیزی را بیان می کنند

 four, ten, a few, several

delicious, charming, beautiful

tall, tiny, huge

hot, cold

old, young, new, 14-year-old

square, round

red, purple, green

Swedish, Victorian, Chinese

glass, silver, wooden

(quantity) مقدار

(value/opinion) ارزش/نظر

(size) اندازه

(temperature) درجه حرارت

 (age) سن

(shape) شکل

(color) رنگ

(origin) اصل و نسب

(material) ماده

 It was a beautiful cold day.

.امروز روز سرد زیبایی است

They have a lovely old red post-box.

.آن ها یک جعبه ی پست قرمز زیبای دوست داشتنی دارند

The playroom has six small round plastic tables.

.اتاق بازی شش میز کوچک گرد پلاستیکی دارد

I bought some charming Victorian silver ornaments at the flea market.

.من مقداری لوازم تزیین نقره ی جذاب از بازار دست دوم خریدم

 

صفات همپایه و انباشتی

هنگامی که از چند صفت در یک جمله استفاده می کنیم باید به علایم نشانه گذاری بین صفات دقت داشته باشیم. این قانون، باعث ایجاد دو نوع صفت (صفات همپایه و انباشتی) می شود. 

صفات همپایه، صفاتی هستند که به طور جداگانه اسم پس از خود را توصیف می کنند و به ترتیب صفاتی که در بالا به آن پرداختیم کاری ندارند. به مثال زیر دقت کنید:

Take a look at this green, hairy spider! یا Take a look at this hairy, green spider! 

دو صفت hairy و green از هم مستقل بوده، به ویژگی های خاصی از عنکبوت اشاره دارند و هرکدام به نحوی جداگانه آن را توصیف می کنند. پس این صفات همپایه بوده و می توان از ویرگول یا کاما بین آن ها استفاده کرد. 

برای اینکه از همپایه بودن صفات اطمینان حاصل کنیم دو راه وجود دارد: 

۱. اضافه کردن and بین صفات: اگر بین صفت ها and بگذاریم و در معنی و ساختار جمله تغییری ایجاد نشود، صفت ها همپایه هستند و می توان از کاما بین آنان استفاده کرد زیرا and به نحوی کار ویرگول را انجام می دهد. 

Take a look at this green and hairy spider!

۲. راه دوم این است که صفات را در جمله جا به جا کنیم، اگر صفات green و spider را در حمله ی بالا جا به جا کنیم، تغییری در معنا و ساختار جمله ایجاد نمی شود، پس این صفات همپایه هستند. 

صفات انباشتی: صفاتی هستند که در کنار هم قرار می گیرند اما به طور جداگانه و مستقل، اسم پس از خود را توصیف نمی کنند. در واقع، صفتی که قبل از اسم قرار می گیرد به همراه اسم، واحدی را تشکیل می دهند و صفتی که قبل از این دو قرار می گیرد این واحد را توصیف می کند. به مثال زیر دقت کنید:

.Take a look at this amazing custom houseboat 

در جمله ی بالا صفت custom اسم houseboat را توصیف کرده و با هم یک واحد را تشکیل داده اند: خانه ی روآبی. و صفت amazing در واقع این واحد دو کلمه ای را توصیف می کند. اگر بخواهیم صفات انباشتی را در جمله جا به جا کنیم، معنا و ساختار جمله به هم می خورد و جمله را نامطلوب می کند. جمله ی زیر اشتباه است: 

.Take a look at this custom amazing houseboat

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های صفت ها هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 (3 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *