اسامی مالکیت - دکتر عطایی- آکادمی پویاروشان

اشاره به مالکیت

برای این که مالکیت یک چیز یا شی را به فرد، حیوان، کشور و یا مردم یک منطقه ربط دهیم باید از فرمول ملکیت استفاده کنیم. این کار باعث ایجاد یک رابطه بین دو المان می شود. برای تشکیل مالکیت، از ترکیب ” اسم + s'” استفاده می نماییم. در صورتی که جمع بود و یا با s به پایان می رسید فقط یک  ” ‘ “ به پایان اسم اضافه می کنیم.

the car of John = John’s car 

the room of the girls = the girls’ room

clothes for men = men’s clothes

the boat of the sailors = the sailors’ boat

 

  • ممکن است به اسم هایی بر بخورید که در انتهای آنها “S” وجود داشته باشد. برای این نام ها می توانید ” s’ “ را اضافه کنید یا فقط یک ” ‘ “. که البته مورد اول شایع تر است. هنگام تلفظ یک نام مستعار، صدای / z / را به انتهای نام اضافه می کنیم.

(Thomas’s book (or Thomas’ book

(James’s shop (or James’ shop

(the Smiths’s house (or the Smiths’ house

 

کاربرد ملکیتی

  • “تعلق داشتن” یا “مالکیت” اصلی ترین رابطه ای است که مالکیت بیان می کند.

John owns a car. = It is John’s car.

.جان دارای ماشینی است. = آن ماشین جان است

America has some gold reserves. = They are America’s gold reserves.

آمریکا دارای ذخایر طلا است. = آن ها ذخایر طلای آمریکا هستند.

 

  • مالکیت همچنین می تواند به محل کار، مطالعه و اوقات فراغت کسی اشاره داشته باشد. 

John goes to this school. = This is John’s school.

.جان به این مدرسه می رود. = این مدرسه ی جان است

John sleeps in this room. = This is John’s room.

.جان در این اتاق می خوابد. = این اتاق جان است

 

  • حتی قوانین ملکیت می تواند رابطه بین افراد را مشخص کند. مثلا وقتی که درباره برادر دوست خود صحبت می کنید می گویید ” داداشِ ارژنگ … “ 

John’s mother is running late.

.مادرِ جان دیر کرده است

Mrs Brown’s colleague will not be coming to the meeting.

همکار خانم براون به ملاقات امروز نخواهد آمد.

 

  • مالک می تواند مفاهیم غیر قابل لمس را نیز به خوبی بیان کند.

John’s patience is running out.

کاسه ی صبر حان در حال لبریز شدن است. 

The politician’s hypocrisy was deeply shocking.

ظاهرسازی سیاستمداران به شدت تعجب آور بود.

 

اصطلاحات ثابت

  •  اما خب اسم های مالکیتی وجود دارد که به شکل ثابت از آنها استفاده می کنیم.

a day’s work

کار یک روز

a month’s pay

حقوق یک ماه

today’s newspaper

روزنامه ی امروز

in a year’s time

به مدت یک سال

For God’s sake! (= exclamation of exasperation)

به خاطر خدا! (اصطلاحی که برای بروز احساس عصبانیت و ناراحتی شدید بیان می شود)

a stone’s throw away (= very near)

به مسافت پرتاب یک سنگ (همین چند قدمی، خیلی نزدیک)

at death’s door (= very ill)

از شدت مریضی در حال مرگ بودن 

in my mind’s eye (= in my imagination)

در تخیل  

 

  • مالکیت نیز برای اشاره به مغازه ها، رستوران ها، کلیساها و دانشگاه ها، با استفاده از نام یا عنوان شغل صاحب مورد استفاده قرار می گیرد.

Shall we go to Luigi’s for lunch?

مایل هستی برای ناهار به لوییجی (رستوران لوییجی) برویم؟ (پیشنهاد کاملا مودبانه)

I’ve got an appointment at the dentist’s at eleven o’clock.

من برای ساعت ۱۱ در مطب دندان پزشکی وقت گرفته ام. 

Is Saint Mary’s an all-girls school?

آیا مدرسه ی سینت مری یک مدرسه ی دخترانه است؟ 

 

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های اسم هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 (1 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *