اسامی مرکب - آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

اسامی مرکب

کلمات می توانند با یکدیگر ترکیب شوند تا اسم مرکب را بسازند. این ترکیبات بسیار رایج هستند و ترکیبات جدید تقریبا هر روز اختراع می شوند. آنها معمولا دو قسمت دارند. قسمت اول نوع فاعل و یا شخص و یا هدف آنرا مشخص می کند. قسمت دوم نیز موضوع یا شخص مورد نظر را شناسایی می کند. اسم های مرکب اغلب دارای معنی هستند که از معنی کلمات تشکیل دهنده شان دقیق تر است. مثلا “عینک ری بن آبی را بیاور” اطلاعات بیشتر در قیاس با “عینک را بیاور ” قرار می دهد.

 

First part: type or purpose Second part: what or who Compound noun
police man policeman
boy friend boyfriend
fish tank water tank
dining table dining table

 

خب همانطور که ملاحظه کردید یک اسم مرکب را میتوان به عنوان یک کلمه واحد، به عنوان یک کلمه با یک خط ربطی یا حتی با دو کلمه نوشت. همچنین در این مورد این را بدانید که هیچ قانون نوشته شده ای آن را بیان نمی کند. بهترین قانونی که در این باره وجود دارد این است که کلمات مرکب رایج را به عنوان یک کلمه و کلمات غیر رایج را با خط ربطی یا به عنوان دو کلمه در کنار هم قرار دهیم. 

گفتن این مورد هم خالی از لطف نیست که اسم های مرکب بخش عظیمی از گفتگو های ما را تشکیل می دهد.

 

Compound elements Examples
noun (اسم) + noun (اسم) bedroom
water tank
motorcycle
printer cartridge
noun (اسم) + verb (فعل) rainfall
haircut
train-spotting
noun (اسم) + adverb (قید) hanger-on
passer-by
verb (فعل) + noun (اسم) washing machine
driving license
swimming pool
verb (فعل) + adverb (قید) lookout
take-off
drawback
adverb (قید) + noun (اسم) onlooker
bystander
adjective (صفت) + verb (فعل) dry-cleaning
public speaking
adjective (صفت) + noun (اسم) greenhouse
software
redhead
adverb (قید) + verb (فعل) output
overthrow
upturn
input

 

 

تلفظ کلمات ترکیبی

استرس در تلفظ بسیار مهم است، زیرا تفاوت بین یک اسم ترکیبی و یک صفت با اسم را مشخص می کند. در اسامی ترکیبی، استرس معمولا بر روی هجای اول قرار می گیرد. در صورتی که در یک ساختار اسم + صفت، استرس بر روی هجای دوم قرار می گیرد.

 

  • a ‘greenhouse = place where we grow plants (compound noun)
  • a green ‘house = house painted green (adjective and noun)
  • a ‘bluebird = type of bird (compound noun)
  • a blue ‘bird = any bird with blue feathers (adjective and noun)

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های اسم هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 (2 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *