اسامی مفرد و جمع-آکادمی پویاروشان- دکتر عطایی

اسامی مفرد و جمع

بیشتر اسامی که مفرد هستند با اضافه کردن یک S در انتها به جمع تبدیل می شوند.

Singular Plural
boat boats
house houses
cat cats
river rivers

 

اما در مورد کلماتی که با صداهایی همانند، X , S, Z, SH, CH به پایان می رسند، باید بجای s از es استفاده کرد. 

 

Singular Plural
bus buses
wish wishes
pitch pitches
box boxes

 

زمانی که کلمات مفرد به حرف y ختم می شود همانند نمونه های پایین برای تبدیل به جمع باید حرف y را حذف و سپس به جای آن از ies استفاده کرد.  

Singular Plural
penny pennies
spy spies
baby babies
city cities
daisy daisies

 

اسامی بی قاعده

تعدادی اسم بی قاعده نیز وجود دارد که در فهرست زیر آنها را لیست کرده ایم.

Singular Plural
woman women
man men
child children
tooth teeth
foot feet
person people
leaf leaves
mouse mice
goose geese
half halves
knife knives
wife wives
life lives
elf elves
loaf loaves
potato potatoes
tomato tomatoes
cactus cacti
focus foci
fungus fungi
nucleus nuclei
syllabus syllabi/syllabuses
analysis analyses
diagnosis diagnoses
oasis oases
thesis theses
crisis crises
phenomenon phenomena
criterion criteria
datum data

 

اما احتمالا این مورد را خواهید دید که شکل جمع و مفرد تعدادی از کلمات برابر هستند.

Singular Plural
sheep sheep
fish fish
deer deer
species species
aircraft aircraft

 

اسامی یا افعال بی قاعده قراردادی

بعضی از اسم ها از فرم چندگانه بهره می برند. اما در کل یک فعل واحد دارند.

Plural nouns used with a singular verb Sentence
news The news is at 6.30 p.m.
athletics Athletics is good for young people.
linguistics Linguistics is the study of language.
darts Darts is a popular game in England.
billiards Billiards is played all over the world.

 

بعضی از اسم ها همواره یک فرم چندگانه ولی ثابت دارند و یک فعل چندگانه معمولا با آنها می آید. آنها به صورت مفرد بکار نمی روند اما در واقع معنای مفرد می دهند. این اسامی عبارت اند از :

 trousers, jeans, glasses, savings, thanks, steps, stairs, customs, congratulations, tropics, wages, spectacles, outskirts, goods, wits

Plural noun with plural verb Sentence
trousers My trousers are too tight.
jeans Her jeans are black.
glasses Those glasses are his.

 

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های اسم هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 (2 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *