صفت_اکادمی_پویاروشان_دکترعطایی_اموزش_زبان

صفت چیست؟

صفت ها کلماتی هستند که درباره ی اسم یا ضمیر به ما اطلاعاتی می دهند و آنان را توصیف می کنند. مثلا در جمله ی “It’s a warm day” یعنی امروز روز گرمی است، صفت “warm” به ما اطلاعاتی درباره ی اسم “day” می دهد. در واقع صفات، کلماتی هستند که به جمله ها آب و رنگ خاصی می بخشند و متن را برای خواندن جذاب تر می کنند. 

.The titanic was a great movie, but it was long and sad

تایتانیک فیلم بسیار خوبی بود، اما غمگین و طولانی بود.

 

جایگاه صفت

معمولا صفت ها قبل از اسمی که آن را توصیف می کنند قرار می گیرند، به این صفت ها، صفات نسبی یا توصیفی می گوییم زیرا به اسم نسبت داده می شوند و مستقیما بدون دخالت هیچ فعلی، آن را توصیف می کنند. مانند: a yellow ribbon – روبان زرد

اما هنگامی که فعلی مانند be یا seem در جمله وجود دارند، صفتی که فاعل موجود در جمله را توصیف می کند، صفت مسندی یا گزاره ای نام دارد و بعد از فعل و فاعل قرار می گیرد. مانند: .the box is heavy – جعبه سنگین است.

ساده ترین ساختار گرامری جمله ای که صفتی در آن موجود است، به شکل های زیر می باشد: 

Subject (فاعل) + to be verb (فعل بودن) + adjective (صفت)

 تام خجالتی است.                          .Tom is shy

Subject (فاعل) + verb (فعل) + adjective (صفت) + noun (اسم)

Peter has a fast car. .پیتر ماشین پر سرعتی دارد

 

نکته ی دیگر این است که صفت ها تنها بعد از فعل و فاعل یا قبل از اسم قرار نمی گیرند. می توانید صفت ها را در شرایط زیر در جمله پیدا کنید:

۱. اگر قید بین حرف تعریف (a, an, the) و اسم قرار گرفته باشد: 

.The grassy field was wet with dew

مزرعه با قطرات شبنم خیس شده بود. (صفت grassy بین حرف تعریف the و اسم field قرار گرفته شده است.)

۲. اگر صفت بین یک صفت ملکی (my, your, his, her…) و اسم قرار گرفته باشد: 

.These are my old trophies

این ها جوایز قدیمی من هستند. (صفت old بین صفت ملکی my و اسم trophies قرار گرفته است.)

۳. اگر صفت بین یک ضمیر اشاره (this, that, these, those) و اسم قرار گرفته باشد: 

?Did you see that huge kitchen

آن آشپزخانه ی بسیار بزرگ را دیدی؟ (صفت huge بین ضمیر اشاره ی that و اسم kitchen قرار گرفته است.)

۴. اگر صفت بین مقدار (some, most, all, a few) و یک اسم قرار گرفته باشد: 

.We had a few ordinary days

ما چند روز عادی داشتیم. (صفت ordinary بین مقدار a few و اسم days قرار گرفته است.)

 

عملکرد صفات

صفت ها می توانند:

  • احساسات یا ویژگی ها را توصیف کنند:

He is a lonely man.

.او مردی تنهاست

They are honest.

.آنان راستگو هستند

  • ملیّت یا اصل و نصب:

I heard a French song.

.من آهنگی فرانسوی شنیدم

This clock is German.

.این ساعت آلمانی است

Our house is Victorian.

.این خانه ویکتوریایی است

  • بیشتر در مورد ویژگی های موردنظر توضیح دهید:

That is a flashy car.

.آن یک ماشین پر زرق و برق است

The knife is sharp.

.چاقو تیز است

  • درباره ی سن:

He’s a young man.

.او مردی جوان است

My coat is old.

.کت من قدیمی است

  • درباره ی سایز و اندازه گیری:

John is a tall man.

.جان مرد قد بلندی است

This film is long.

.فیلم طولانی است

  • درباره ی رنگ ها:

Paul wore a red shirt.

.پاول پیراهنی قرمز پوشید

The sunset was crimson.

.غروب خورشید سرخ رنگ بود

  • از چه چیزی ساخته شده:

The table is wooden.

.میز چوبی است

She wore a cotton dress.

.او پیراهنی نخی پوشید

  • درباره ی شکل:

I sat at a round table.

.من پشت میز گردی نشستم

The envelope is square.

.پاکت نامه مربعی است

  • قضاوت و بیان ارزش:

That was a fantastic film.

.آن یک فیلم فوق العاده بود

Grammar is complicated.

.گرامر پیچیده است

 

 

 اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد صفت ها در زبان انگلیسی هستید، اینجا کلیک کنید 

 

5/5 (1 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *