آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - زمان آینده ساده

زمان آینده ساده

کاربرد های زمان آینده ساده

آینده ساده به زمانی پس از زمان حال اشاره می کند، و حقایق یا اطمینان را بیان می کند. در این مورد هیچ “نگرشی” وجود ندارد. آینده ی ساده برای بیان اتفاقاتی که در آینده اتفاق می افتند و در آینده به پایان می رسند استفاده می شود. 

آینده ساده در موارد زیر استفاده می شود:

  • برای پیش بینی یک رویداد در آینده:

It will rain tomorrow.

فردا باران خواهد بارید.

 

  • برای بیان تصمیمی فوری با اول شخص مفرد یا اول شخص جمع:

I’ll pay for the tickets by credit card.

من بلیط ها را با کارت اعتباری پرداخت خواهم کرد.

 

  • برای ابراز تمایل:

I’ll do the washing-up

.من شستشو را انجام خواهم داد

He’ll carry your bag for you.

او کیفتان را برایتان حمل خواهد کرد.

 

  • در شکل منفی، برای ابراز عدم تمایل:

­The baby won’t eat his soup.

.بچه این سوپ را نخواهد خورد

won’t leave until I’ve seen the manager!

تا زمانی که مدیر را ندیده ام نخواهم رفت.

 

  • استفاده از “shall” در شکل پرسشی، برای ارائه یک پیشنهاد:

Shall I open the window?

آیا ممکن است پنجره را باز کنم؟

 

  • استفاده از “shall” در شکل پرسشی با اول شخص جمع، برای ارائه یک پیشنهاد:

Shall we go to the cinema tonight?

آیا ممکن است امشب به سینما برویم؟

 

  • استفاده از “shall” در شکل پرسشی، برای درخواست مشورت یا راهنمایی:

­What shall I tell the boss about this money?

راجع به این پول چه چیزی به مدیر بگویم؟

 

  • برای امر کردن با دوم شخص:

­You will do exactly as I say.

همانطور که من می گویم دقیق انجام خواهید داد.

 

  • برای درخواست، در شکل پرسشی با دوم شخص:

­Will you come to the dance with me?

ممکن است برای رقص با من بیایید؟

­Will you marry me?

آیا ممکن است با من ازدواج کنید؟

 

نکته: در انگلیسی مدرن استفاده از will به shall ترجیح داده می شود. Shall عمدتا با اول شخص مفرد و اول شخص جمع برای ارائه یک پیشنهاد، یا درخواست راهنمایی، استفاده می شود. (مثال های بالا را ببینید). shall با سایر اشخاص (you, he, she, they) فقط در موقعیت های ادبی یا شاعرانه مورد استفاده قرار می گیرد. ­برای مثال، “با حلقه هایی در دستش و ناقوس هایی روی انگشتان پایش، با خودش موسیقی دارد هر کجا که می رود”.

­ “With rings on her fingers and bells on her toes, She shall have music wherever she goes.”  

ساختن آینده ساده

زمان آینده ساده از دو بخش تشکیل شده است: ­ will / shall + مصدر بدون to

(مثبت) Affirmative 

Infinitive without to

(مصدربدون to)

Will

  Subject

(فاعل)

 go will I
 go shall I

 (منفی) Negative

Infinitive without to

(مصدربدون to) 

Will 

Subject

(فاعل)

 see won’t They
 see  will not They

 (سوالی) Interrogative 

Infinitive without to

(مصدربدون to)

Subject

(فاعل)  

Will
?ask she will

 (سوالی منفی) Interrogative Negative

Infinitive without to

(مصدربدون to)

Subject

(فاعل)  

Will
?try they Won’t

 

کوتاه شده :

We will = we’ll
You will = you’ll
He will = he’ll
She will = she’ll
They will = they’ll
Will not = won’t

 

نکته: شکل ­ “it will“به طور معمول کوتاه نمی شود.

 

TO SEE: SIMPLE FUTURE TENSE

­

Interrogative Negative

(سوالی منفی)

  Interrogative

 (سوالی)

 Negative

 (منفی)

Affirmative

(اخباری)

?Won’t I see ?Will I see I won’t see I will see
  ?*Shall I see   *I shall see
?Won’t you see ?Will you see You won’t see You will see
?Won’t he see ?Will he see He won’t see He will see
?Won’t we see ?Will we see We won’t see We will see
  ?*Shall we see   *We shall see
?Won’t they see ?Will they see They won’t see They will see

Affirmative

(اخباری)

I will see

Negative

(منفی)

I won’t see

  Interrogative

 (سوالی)

Will I see?

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t I see?

________________________

Affirmative

(اخباری)

*I shall see

Negative

(منفی)

  Interrogative

 (سوالی)

*Shall I see?

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

________________________

Affirmative

(اخباری)

You will see

Negative

(منفی)

You won’t see

  Interrogative

 (سوالی)

Will you see?

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t you see?

________________________

Affirmative

(اخباری)

He will see

Negative

(منفی)

He won’t see

  Interrogative

 (سوالی)

Will he see?

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t he see?

________________________

Affirmative

(اخباری)

We will see

Negative

(منفی)

We won’t see

  Interrogative

 (سوالی)

 Will we see?

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 Won’t we see?

________________________

Affirmative

(اخباری)

*We shall see

Negative

(منفی)

  Interrogative

 (سوالی)

 *Shall we see?

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 –

________________________

Affirmative

(اخباری)

They will see

Negative

(منفی)

They won’t see

  Interrogative

 (سوالی)

 Will they see?

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t they see?

 

استفاده از shall در انگلیسی امریکایی تقریبا منسوخ شده است، اما هنوز هم به طور معمول به جای will در اشکال مثبت و پرسشی اول شخص مفرد و اول شخص جمع در موارد خاصی به کار می رود.

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر زمان آینده هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 (4 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *