یادگیری ضرب المثل های انگلیسی به شما کمک می  کند که در شرایط مختلف اجتماعی درک درستی از واقعه اتفاق افتاده داشته باشید و این توانایی را داشته باشید که ارتباط درستی بین  زبان مادری خود و زبان دوم (همچنین ساختار ذهنی بین این دو زبان) بر قرار کنید . این بخش به دسته های ۱۵ تایی شامل ضرب المثل های مختلف همراه با معادل فارسی آنها تقسیم بندی شده است . جهت فراگیری دقیق تر و کاربردی تر تلفظ و و تفسیر هر یک  از ضرب المثل ها در قالب صدا در هر بخش گرد آوری شده است .

  مشاهده ضرب المثل های بیشتر 

Much coin, much care 

هر که بامش بیش برفش بیشتر 

 

All looks yellow to the jaundiced eye 

کافر همه را به کیش خود پندارد 

 

You cannot catch old birds with chaff 

برو این دام بر مرغ دیگر نه که عنقا را بلند است آشیانه 

 

!You get what you pay for 

هرچقدر پول بدی آش میخوری 

 

!Money doesn’t grow in trees 

پول علف خرس نیست 

 

You’ve made your bed, so you must lie on it !  

!خود کرده را تدبیر نیست 

 

!By hook or by crook 

!هر طور شده 

 

!The best part is yet to come 

این رشته سر دراز دارد 

 

The fish always stinks from the head downwards !

ماهی از سر گنده گردد نی ز دم

 

!A word to the wise is enough 

!عاقل را اشارتی کافیست 

 

He has too many irons in the fire 

یه سر داره هزار سودا

 

!There is truth in wine 

!مستی و راستی

 

Silent means consent 

سکوت علامت رضاست 

 

You get what you deserve 

خلایق هرچه لایق

 

The more you stir it, the worse it stinks 

هر چه بیشترهمش بزنی، بیشتر بوی گندش در میاد 

 

0/5 (0 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *