یادگیری ضرب المثل های انگلیسی به شما کمک می  کند که در شرایط مختلف اجتماعی درک درستی از واقعه اتفاق افتاده داشته باشید و این توانایی را داشته باشید که ارتباط درستی بین  زبان مادری خود و زبان دوم (همچنین ساختار ذهنی بین این دو زبان) بر قرار کنید . این بخش به دسته های ۱۵ تایی شامل ضرب المثل های مختلف همراه با معادل فارسی آنها تقسیم بندی شده است . جهت فراگیری دقیق تر و کاربردی تر تلفظ و و تفسیر هر یک  از ضرب المثل ها در قالب صدا در هر بخش گرد آوری شده است .

  مشاهده ضرب المثل های بیشتر 

You reap what you sow

هر چه بکاری همان را درو میکنی

 

Better late than never

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن

 

Tit for tat

این به اون در 

 

Keep your hair on

جوش نیار

 

There’s a remedy for everythings except death

هر چیزی چاره داره جز مرگ

 

Half loaf is better than none

کاچی به از هیچی

 

Barking dogs never bite 

از آن نترس که های و هو دارد 

 

!Still waters run deep

آب هرچه عمیق تر، آرامتر / درخت هرچه پربار تر افتاده تر 

 

Power corrupts

قدرت فاسد میکند 

 

Once bitten twice shy

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد 

!Divide and rule

تفرقه بیانداز و حکومت کن

 

!That’s all i needed

همینو کم داشتم

 

Don’t burn your bridge behind you

پل های پشت سرتو خراب نکن

 

Just like that

همینطوری 

 

Like father like son

پدر را پسر چنین شاید 

 

0/5 (0 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *