یادگیری ضرب المثل های انگلیسی به شما کمک می  کند که در شرایط مختلف اجتماعی درک درستی از واقعه اتفاق افتاده داشته باشید و این توانایی را داشته باشید که ارتباط درستی بین  زبان مادری خود و زبان دوم (همچنین ساختار ذهنی بین این دو زبان) بر قرار کنید . این بخش به دسته های ۱۵ تایی شامل ضرب المثل های مختلف همراه با معادل فارسی آنها تقسیم بندی شده است . جهت فراگیری دقیق تر و کاربردی تر تلفظ و و تفسیر هر یک  از ضرب المثل ها در قالب صدا در هر بخش گرد آوری شده است .

  مشاهده ضرب المثل های بیشتر 

Might is right

حق با قدرت است

 

Haste makes waste

عجله کار شیطونه

 

A heavy shower is soon over

تب تند زود عرق میکنه

 

A stitch in time saves nine 

جلو ضررو هر وقت بگیری منفعته

 

Look before you leap

بی گدار به آب نزن

 

There is time and place for everything

هر سخن وقتی و نکته مکانی دارد 

 

A man is known by company he keeps

تو اول بگو با کیان دوستی من آنگه بگویم که تو کیستی

 

Under the weather

ناخوش / بی دل و دماغ

 

In the country of the blind the one eyed is the king

تو شهر کورها یک چشم پادشاست

 

There is no place like home

هیچ جا خونه نمیشه

 

The proof of the pudding is in the eating

مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید 

 

Every man to his taste

هر کی به سلیقه ی خودش 

 

Old habits die hard

ترک عادت موجب مرض است 

 

Actions speak louder than words

دو صد گفته چون نیم کردار نیست 

 

Prevention is better than cure

پیشگیری بهتر از درمان است 

 

0/5 (0 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *