یادگیری ضرب المثل های انگلیسی به شما کمک می  کند که در شرایط مختلف اجتماعی درک درستی از واقعه اتفاق افتاده داشته باشید و این توانایی را داشته باشید که ارتباط درستی بین  زبان مادری خود و زبان دوم (همچنین ساختار ذهنی بین این دو زبان) بر قرار کنید . این بخش به دسته های ۱۵ تایی شامل ضرب المثل های مختلف همراه با معادل فارسی آنها تقسیم بندی شده است . جهت فراگیری دقیق تر و کاربردی تر تلفظ و و تفسیر هر یک  از ضرب المثل ها در قالب صدا در هر بخش گرد آوری شده است .

  مشاهده ضرب المثل های بیشتر 

A favor ill-placed is a great waste 

ترحم پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان 

 

Repentance comes too late 

پشیمانی سودی ندارد  

You can’t have it both ways 

نمیشه هم خدارو بخوای هم خرمارو 

 

Heart speake to heart 

دل به دل راه داره 

 

Never judge a book by its cover 

هیچ وقت از روی ظاهر قضاوت نکن 

 

A leopard can’t change its spots 

توبه گرگ مرگه 

 

He poured cold water on me 

آب پاکی رو ریخت رو دستم 

 

Money is the root of all evil 

پول سرچشمه ی همه پلیدی هاست  

 

In the eye of the wind 

در خلاف جهت باد 

 

Birds of a feather, flock together 

کبوتر با کبوتر باز با باز  

Two wrongs don’t make a right 

تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز 

 

Pen is mightier than the sword 

نیرو قلم از نیروی شمشیر بیشتر است  

 

When the going gets tough, the tough get going 

از شکست از کار نفتد هر که صاحب همت است تیغ جوهردار چون بشکست خنجر میشود  

 

No man is an island 

هیچ کس بی نیاز از دیگران نیست 

 

Fortune favor the bold 

بخت همواره با دلیران است 

 

5/5 (2 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *