آکادمی_پویلروشان_دکترعطایی_اموزش زبان

تفاوت Ever, Never, Already, Yet

 

طریقه استفاده از قید Already

یکی از قید هایی که با زمان حال کامل بسیار دیده می شود، “already” است. “already” نیز همچون “just” بین فعل کمکی و صفت مفعولی فعل اصلی قرار می گیرد:

I have already done it.

این قید ۳ معنی دارد:

الف)  “قبلاً” (در معنی قبل از اکنون ) و یا  “قبلش” (در معنی قبل از زمانی خاص در گذشته).

I’ve already eaten.

من قبلاً غذا خورده ام.

We got there early but mike had already left.

ما زود به آنجا رسیدیم ولی قبلش مایک رفته بود.

 

already دکتر عطایی - آموزش زبان انگلیسی - گرامر

 

“already” در این معنی فقط با زمان “حال کامل” بکار می رود.

ب) به معنای “تا به حال” یا “تا حالا

در اینجا باید توجه داشت که وقتی می گوییم “تا به حال” بلافاصله این سوال به ذهن می آید که “از کی تا به حال؟” : در پاسخ باید گفت که “already” به معنی “از زمان خاص تا بحال” است و نه “از اول زندگی تا به حال” که این دومی در انگلیسی معادل “ever” خواهد بود.

We have already seen a lot of new places.

ما تا به حال (مثلاً از اول تور تا به حال) جاهای جدید زیادی دیده ایم.

He has already talked to me several times in this regard.

او تا به حال چندین بار در این رابطه با من حرف زده است.

نکته دیگری که در رابطه با معنی “already” باید به خاطر داشت این است که: “already” در معنای “تا به حال” ،در جملات سوالی و منفی ظاهر نمی شود و به جای آن در جملات سوالی از معادلهایی چون:

Now/ till now/ until now/ up to now/ so far

استفاده می شود.

 

طریقه استفاده از قید Yet

 در جملات منفی از “yet” استفاده می شود:

We haven’t been to Paris, yet.

ما تا به حال (مثلاً از اول زندگی تا به حال) به پاریس نرفته ایم.

در زبان انگلیسی معنی “تا به حال” در جملات منفی به شکل “هنوز” بروز می کند: یعنی می توانیم جمله بالا را اینگونه ترجمه کنیم:

 

مثال:

ما هنوز به پاریس نرفته ایم.

How many countries have you been to so far?

تا به حال (مثلاً از اول زندگی به حال) به چند کشور رفته اید؟

How many photos have you taken so far?

تا بحال چند تا عکس گرفته اید؟

 

نکته دیگری که باید در رابطه با این معنی “already” به خاطر داشت که نکته ای بسیار ظریف و مهمی است، این است که قبلاً گفته شد، “already به معنای “تا به حال” فقط در جمله های مثبت خبری بکار می رود و معادل این معنی در جمله های منفی “yet” است و در جمله های سوالی “so far” یا now  یا … می باشد؛ اما نکته اساسی در تشخیص جمله های منفی این است که : در زبان شناسی، جمله منفی تنها جمله ای نیست که فعل آن منفی باشد، بلکه اگر ندانیم عملی  انجام شده یا نه،  جمله ما جمله ای منفی خواهد بود.

 

 مثلاً در جمله:

آیا تا به حال (از اول زندگی تا به حال) پاریس رفته اید؟ که یک جمله سوالی است، با توجه به اینکه نمی دانیم عمل اصلی جمله یعنی “رفتن به پاریس” انجام شده یا نه، این جمله هم منفی است: و لذا معادل انگلیسی آن خواهد بود:

Have you been to paris yet?

همچنین  استفاده از جایگزین هایی همانند “so far” ، “Now” ، “up to now” و یا “till now” به معنای “تا به حال” در جمله بالا که یک جمله منفی است، نادرست خواهد بود. چرا که این دسته در جمله های سوالی مثبت، یعنی وقتی می دانیم فعل انجام گرفته، بکار می روند. مثل:

How many capital cities have you been to so far?

تا به حال (از اول زندگی تا به حال) به چند پایتخت رفته اید؟

در این جمله، می دانیم فرد به پایتختهایی رفته، ولی رفتن او مورد سوال نیست، بلکه اینکه چند بار این عمل را تکرار کرده پرسش سوال است، برای همین است که این جمله یک جمله مثبت تلقی می شود و استفاده از “so far” یا معادلهایش در آن درست است.

 

طریقه استفاده از قید Ever, Never

نکته دیگر درباره “already” ، این است که وقتی می گوییم “تا به حال” منظورمان “از چه زمانی تا به حال” است. اگر منظورمان ” از اول زندگی تا به حال ” است معادل آن “ever” است و در حالت منفی با “never” جایگزین میشود.

در صورتی که منظورمان ” از زمانی خاص تا به حال ” است، مثل “از اول زندگی تا به حال” یا  “از اول هفته تا به حال” و … ، معادل آن “already” در جملات خبری مثبت، “yet” در جملات منفی و سوالی منفی، و در جملات مثبت از جایگزین ها استفاده می کنیم :

Now/ till now/ until now/ up to now/ so far

مثال:

How many countries have you ever been to?

تا به حال (در زندگیت) به چند کشور رفته ای؟

How many countreis have ou been to so far?

تا به حال (در این تور) به چند کشور رفته ای؟

 

 

و البته باید توجه داشت که “ever”، “never” و “already” بین فعل کمکی و صفت مفعولی فعل اصلی قرار می گیرند، ولی “yet”، “so far”، “till now” و “up to now” در انتهای جمله.

معنی سومی که “already” می تواند داشته باشد. “الان”، “هم الان”، “همین الان هم” و “اینک” و “هم اینک” است. این معنی برای تاکید بر اینکه وضعیت یا مشکلی همچنان پابرجاست، بکار می رود.

مثال:

I’m late already.

من همین الان هم تاخیر دارم.

There are far too many people there already. We can’t take any more.

همین الان هم خیلی بیش از اندازه آدم اونجاست. بیش از این نمی تونیم بگیریم.

What’s the time?

ساعت چنده؟

It’s 3.

سه.

۳? Already?

سه؟ الان؟

 

توجه داشته باشید که  در این معنی با هر زمانی قابل استفاده است و اختصاص به زمان “حال کامل” ندارد.

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر قید ها هستید، اینجا کلیک کنید

4.3/5 (16 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *