در این صفحه از کمیاب ترین لغات و واژگان زبان انگلیسی به همراه مثال های کاربردی و تلفظ دقیق آن استفاده شده است. همچنین عکس مربوط به آن باعث می شود که کلمه ی مورد نظر در ذهن فردی که آموزش زبان را آغاز کرده تثبیت شود. این ویژگی باعث می شود که علاوه بر شیوه نوشتاری، حافظه ی تصویری نیز در یادآوری کلمه به شما کمک کند. توجه داشته باشید که این لغات و عکس ها با تلاش و سخت کوشی کادر پویاروشان گردآوری شده تا شما عزیزان با بهره وری مفید از آن به زبان انگلیسی خود قوت ببخشید. برای اینکه کلمات به حافظه بلند مدت شما راه پیدا کنند توصیه می شود سعی کنید با هر کلمه جمله سازی کنید تا بتوانید به صورت کاربردی نیز یادگیری آن را فرا بگیرید.

برای مشاهده کلمات بیشتر کلیک کنید…

Concentrate

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - ConcentrateExample:

Adrian was finding it difficult to concentrate.

Apologize

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - apologizeExample:

I think you should apologize to your brother.

Reflect

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - ReflectExample:

She could see her face reflected in the car’s windshield.

Disagree

(noun)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - DisagreeExample:

He is tolerant of those who disagree with him.

Celebrate

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - celebrate

Example:

The sun is shining and there’s not a cloud in the sky.

Avoid

(verb)

Example:

Road safety is taught to young children to avoid road accidents.

Agriculture

(verb)

Example:

Local wildlife and agriculture are likely to be badly affected, environmentalists claim.

Approve

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - ApproveExample:

Catherine’s parents now approve of her marriage.

Abuse

(noun)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - AbuseExample:

Many children suffer racial abuse at school.

Sympathy

(noun)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - SympathyExample:

I have a lot of sympathy for her; she had to bring up the children on her own.

Abandon

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - AbandonExample:

How could she abandon her own child?

Customer churn

(noun)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Customer churn

Example :

Our customer churn has been quite high lately.

5/5 (1 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *