در این صفحه از کمیاب ترین لغات و واژگان زبان انگلیسی به همراه مثال های کاربردی و تلفظ دقیق آن استفاده شده است. همچنین عکس مربوط به آن باعث می شود که کلمه ی مورد نظر در ذهن فردی که آموزش زبان را آغاز کرده تثبیت شود. این ویژگی باعث می شود که علاوه بر شیوه نوشتاری، حافظه ی تصویری نیز در یادآوری کلمه به شما کمک کند. توجه داشته باشید که این لغات و عکس ها با تلاش و سخت کوشی کادر پویاروشان گردآوری شده تا شما عزیزان با بهره وری مفید از آن به زبان انگلیسی خود قوت ببخشید. برای اینکه کلمات به حافظه بلند مدت شما راه پیدا کنند توصیه می شود سعی کنید با هر کلمه جمله سازی کنید تا بتوانید به صورت کاربردی نیز یادگیری آن را فرا بگیرید.

برای مشاهده کلمات بیشتر کلیک کنید…

Bother

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Bother

اذیت کردن

Example:

He saved me the bother of having to come up with a speech.

Currency

(noun)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Currency

واحد پول

Example:

All the modernist styles have become common currency.

Nature

(noun)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - nature

طبیعت

Example:

He’s always loved pitting his skills against the forces of nature.

Discount

(noun)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Discount

تخفیف

Example:

Air Canada are currently offering a 10% discount on selected.

Interpretation

(noun)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Interpretation

Example:

The Catholic interpretation of the Bible is slightly different.

Specify

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Specify

مشخص کردن

Example:

To make a claim, you must specify the date when the article was lost.

Insect

(noun)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Insect

حشره

Example:

Voices that would seem possible only from the throat of a bird in fact arise from the wings of an insect.

Survive

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Survive

زنده ماندن-گذراندن

Example:

I don’t know how I ever survived school.

Encourage

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Encourage

تشویق کردن

Example:

Measures to actively encourage recycling.

Implement

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Implement

پیاده سازی و اجرا

Example:

The agreement was signed but its recommendations were never implemented.

Disturb

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Disturb

مزاحم شدن -مختل کردن

Example:

I didn’t want to disturb you in the middle of a meeting.

 

Fear

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Fear

ترسیدن

Example:

Drivers are threatening to quit their jobs in fear after a cabby’s murder.

5/5 (3 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *