در این صفحه از کمیاب ترین لغات و واژگان زبان انگلیسی به همراه مثال های کاربردی و تلفظ دقیق آن استفاده شده است. همچنین عکس مربوط به آن باعث می شود که کلمه ی مورد نظر در ذهن فردی که آموزش زبان را آغاز کرده تثبیت شود. این ویژگی باعث می شود که علاوه بر شیوه نوشتاری، حافظه ی تصویری نیز در یادآوری کلمه به شما کمک کند. توجه داشته باشید که این لغات و عکس ها با تلاش و سخت کوشی کادر پویاروشان گردآوری شده تا شما عزیزان با بهره وری مفید از آن به زبان انگلیسی خود قوت ببخشید. برای اینکه کلمات به حافظه بلند مدت شما راه پیدا کنند توصیه می شود سعی کنید با هر کلمه جمله سازی کنید تا بتوانید به صورت کاربردی نیز یادگیری آن را فرا بگیرید.

برای مشاهده کلمات بیشتر کلیک کنید…

Self-defence

(noun)

دفاع از خود

Example:

He shot him in self-defense.

Tension

(noun)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Tension

تنش

Example:

The tension was becoming unbearable, and I wanted to scream.

Inventory

(noun)

انبار

Example:

Our store has the largest inventory in town.

Bakery

(noun)

آکادمی زبان پویاروشان - دکتر عطایی - Bakery

نانوایی

Example:

Have you gone to bakery today?

Angel

(noun)

آکادمی زبان پویاروشان - دکتر عطایی -

فرشته

Example:

That little girl of theirs is an angel.

Emerge

(verb)

آکادمی زبان پویاروشان - دکتر عطایی - Emerge

پدیدارشدن

Example:

The flowers emerge in the spring.

Celebrate

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Celebrate

جشن گرفتن

Example:

It’s Dad’s birthday and we are going out for a meal to celebrate.

Extraordinary

(adj)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Extraordinary

خارق العاده

Example:

Chris’s behaviour that morning was quite extraordinary.

Aim

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتز عطایی - Aim (v)

هدف

Example:

We aim to finish by friday.

Ignore

(verb)

نادیده گرفتن

Example:

I can’t ignore the fact that many criminals never go to prison.

Care

(verb)

آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - Care (v)

اهمیت دادن

Example:

The only thing he seems to care about is money.

Dispute

(verb)

آکادمی پوباروشان - دکتر عطایی - Dispute (v)

جدال کردن

Example:

The main facts of the book have never been disputed.

5/5 (1 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *