آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده

تعریف زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده برای صحبت درباره ی یک عمل که به طور کامل در زمانی قبل از حال اتفاق افتاده است، استفاده می شود. زمان گذشته ساده شکل ابتدایی زمان گذشته در انگلیسی است. زمان این عمل می تواند در گذشته نزدیک یا دور باشد و مدت زمان آن مهم نیست (do , did).

 

  • John Cabot sailed to America in 1498.
  • My father died last year.
  • He lived in Fiji in 1976.
  • We crossed the Channel yesterday.

 

همیشه زمانی از گذشته ساده استفاده کنید که زمان رویداد یا واقعه، یا عمل مشخص باشد، و می توان گفت که این زمان مرتبط است با عبارات خاصی در زمان گذشته. از ساختار زمان گذشته در موارد زیر استفاده می کنیم:

  • کاری که یکبار در گذشته اتفاق افتاده: 

I met my wife in 1983. 

من همسرم را در سال ۱۹۸۳ ملاقات کردم. 

We went to Spain for our holidays. 

ما برای تعطیلات به اسپانیا رفتیم. 

 

  • کاری که بارها و بارها اتفاق افتاده و تناوب داشته:

I sometimes walked home at lunchtime. 

گاهی اوقات در زمان ناهار به خانه رفتم. 

I often brought my lunch to school.

اغلب ناهارم را با خود به مدرسه بردم. 

 

  • عملی که در یک نقطه ی مشخصی از زمان اتفاق افتاده: (هفته پیش، وقتی بچه بودم، شش ماه پیش و …)

We saw a good film last week. 

ما هفته پیش فیلم خوبی دیدیم. 

Yesterday, I arrived in China. 

 من دیروز به چین رسیدم. 

 

عملی که در نقطه ی نامشخصی از زمان اتفاق افتاده: (قرن ها پیش، چندروز پیش، سال های پیش، خیلی وقت پیش)

People lived in caves a long time ago.

مردم خیلی وقت پیش در غارها زندگی کردند. 

 

She played the piano when she was a child.

او پیانو می زد وقتی بچه بود. 

 

نکته: لغت ago روشی خوب برای بیان فاصله به گذشته است. منظور از فاصله به گذشته را می توان در مثال ‘من ۱۰ سال پیش ازدواج کردم’، به خوبی درک کرد; وقتی می گوییم که ۱۰ سال پیش ازدواج کردم، شما دارید به فاصله به گذشته اشاره می کنید. این کلمه می تواند بعد از یک دوره زمانی به کار رود:

 a week ago, three years ago, a minute ago.

ساختن زمان گذشته ساده

الگوهای زمان گذشته ساده برای افعال با قاعده

 

(اخباری ) Affirmative
verb (فعل) + ed+     (فاعل) Subject
skipped. I
(منفی) Negative
+ infinitive without to (to مصدر بدون) did not+ (فاعل) Subject
go. didn’t  They
(سوالی) Interrogative
+ infinitive without to (to مصدر بدون)  (فاعل) subject+  Did
arrive? she Did
(سوالی منفی) Interrogative Negative
+ infinitive without to (to مصدر بدون )   (فاعل)  subject+ Did not
play? you Didn’t
 
TO WALK
Affirmative (اخباری) Negative (منفی) Interrogative (سوالی)
I walked I didn’t walk Did I walk?
You walked You didn’t walk Did you walk?
He walked He didn’t walk Did he walk?
We walked We didn’t walk Did we walk?
They walked They didn’t walk Did they walk?

 

زمان گذشته ساده TO BE, TO HAVE, TO DO

 

Subject (فاعل) Verb (فعل)
  Be Have Do
I was had did
You were had did
He/She/It was had did
We were had did
You were had did
They were had did

 

نکات جملات خبری، منفی و سوالی

جملات خبری زمان گذشته ساده آسان است.

was in Japan last year.

من سال پیش در ژاپن بودم. 

She had a headache yesterday.

او دیروز سردرد داشت. 

 

جملات منفی و سوالی

برای جملات منفی و سوالی شکل گذشته ساده  do به عنوان یک فعل اصلی، از فعل کمکی do استفاده کنید:

We didn’t do our homework last night.

شکل منفی have در گذشته ساده معمولا با استفاده از فعل کمکی do ساخته می شود اما گاهی تنها با اضافه کردن not به آن می توان آنرا منفی کرد.

شکل سوالی have نیز در گذشته ساده با استفاده از فعل کمکی do ساخته میشود.

They weren’t in Rio last summer.

آنان تابستان گذشته در ریو نبودند.

We didn’t have any money.

ما هیچ پولی نداشتیم. 

We didn’t have time to visit the Eiffel Tower.

ما زمان نداشتیم که از برج ایفل دیدن کنیم.

We didn’t do our exercises this morning.

ما امروز صبح ورزش هایمان را انجام ندادیم. 

Were they in Iceland last January?

آیا آنان ژانویه ی گذشته در ایسلند بودند؟ 

Did you have a bicycle when you were young?

آیا وقتی بچه بودی دوچرخه داشتی؟

 

 

نکته: برای شکل منفی و سوالی  تمامی فعل ها در گذشته ساده همیشه از فعل کمکی did استفاده میکنیم.

 

گذشته ساده، افعال بی قاعده

بعضی افعال در گذشته ساده بی قاعده هستند. در اینجا بعضی از رایج ترین آنها را آورده ایم.

TO GO

He went to a club last night.

او دیشب به یک کلاب رفت. 

Did he go to the cinema last night?

آیا او دیشب به سینما رفت؟ 

He didn’t go to bed early last night.

او دیشب زود نخوابید. 

 

TO GIVE

We gave her a doll for her birthday.

ما برای تولدش یک عروسک به او دادیم.

They didn’t give John their new address.

آن ها آدرس چدیدشان را به جان ندادند. 

Did Barry give you my passport?

آیا بری پاسپورت مرا به تو داد؟ 

 

TO COME

My parents came to visit me last July.

والدینم جولای گذشته به دیدن من آمدند.

We didn’t come because it was raining.

ما نیامدیم زیرا باران می آمد. 

Did he come to your party last week?

آیا او هفته گذشته به مهمانی تو آمد؟ 

 

   اگر علاقه به مطالعه بیشتر راجع به حالت های دیگر زمان گذشته هستید، کلیک کنیداکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

5/5 (3 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *