ساختار های ing - آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

ing ساختار های

افعال مخطوم به ing- یا صفت فاعلی هستند و یا اسم مصدر. این دو به حالت یکسانی دیده میشوند، ولی عملکرد ان ها در جمله متفاوت است.

 

صفت فاعلی

 

صفت فاعلی اغلب به صورت بخشی از حالت استمراری فعل، پس از افعال ادراکی، افعال حرکتی (جنبشی)، و یا به عنوان صفت استفاده میشوند.

 

صفت فاعلی به صورت بخشی از حالت استمراری فعل

صفت های فاعلی عنصری هستند که در تمام حالت های استمراری افعال دیده میشوند (گذشته، حال، اینده، شرطی ها، و غیره). در این حالات، فعل کمکی زمان را مشخص میکند، در حالی که صفت فاعلی بدون تغییر می ماند.

مثال:

 • He is painting.
 • She was waiting.
 • They will be coming.
 • We would be staying.
 • would have been leaving.

 

صفت فاعلی پس از افعال ادراکی

صفت فاعلی میتواند بعد از افعال ادراکی به کار برود با الگوی ‘ فعل + مفعول + صفت فاعلی ‘ تا مشخص کند عملی باشند که توسط مخاطب درک میشوند.

 
مثال:
 • We saw him swimming across the pond.
 • watched her painting Sarah’s portrait.
 • I couldn’t hear her singing because of the noise.
 • I would like to see you knitting sometime.

 

صفت فاعلی پس از افعال حرکتی، عمل، یا موقعیت، برای نشان دادن فعالیت ها به صورت موازی

 

مثال ها‌:
 • She sat looking at the sea.
 • He walks reading his newspaper.
 • cook listening to the radio.
 • Sally lay listening to the bugs in the grass.

 

 صفت فاعلی به عنوان صفت

 

مثال ها‌:
 • Did you read that amazing book?
 • This movie is so exciting!
 • His economics class is boring.

 

برای مطالعه بیشتر راجع به صفت های فاعلی کلیک کنید.

 

اسم مصدر

اسم مصدر همیشه عملکرد همان اسم را دارد، حتی با اینکه به صورت یک فعل به نظر میرسد. اسم مصدر را میتوان مثل اسم استفاده کرد.

 

اسم مصدر به عنوان فاعل جمله

 

مثال ها‌:
 • Eating people is wrong.
 • Driving too fast is dangerous.
 • Walking is good for you.
 • Your knitting it beautiful.

 

اسم مصدر پس از حرف اضافه

 

مثال ها‌:
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • I was the fastest at climbing the rope.
 • He learns music by listening to the chords.

 

اسم مصدر پس از برخی از افعال خاص

 

مثال ها‌:
 • like cooking.
 • He enjoys walking.
 • They hate milking cows.
 • I can imagine drifting away in a balloon.

 

اسم مصدر در اسامی مرکب

 

مثال ها‌:
 • I took her to her driving lessons.
 • We are going to the swimming pool.
 • My uncle does a lot of bird-watching.
 • I found this pie by dumpster-diving.

 

  

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر هستید، اینجا کلیک کن

5/5 (1 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *