دکتر عطایی - اکادمی پویاروشان - حال کامل استمراری

حال کامل استمراری

حال کامل استمراری بیان می کند کاری در زمان گذشته شروع شده، تا زمان حال ادامه پیدا کرده و هنوز به پایان نرسیده است یا به تازگی به پایان رسیده است. برای آن فرد، فرآیند یا نتیجه کار مهم است و این فرآیند ممکن است هنوز در حال ادامه باشد یا اینکه به تازگی به پایان رسیده باشد. به مثال زیر دقت کنید:

I have been reading War and Peace for a month now.

من یک ماه است که کتاب جنگ و صلح را می خوانم. 

جمله ی بالا بیان می کند که خواندن کتاب جنگ و صلح در زمان خاصی از گذشته آغاز شده و هنوز در زمان حال به پایان نرسیده است. در این جمله از زمان حال کامل استمراری استفاده شده است. 

 

چه زمانی از حال کامل و گذشته استمراری استفاده کنیم؟

به مکالمه کوتاه زیر توجه کنید:

Have you ever had flu?

آیا هیچوقت آنفلوانزا گرفته ای؟

Yes, I have.

بله.

When did you have it?

کی گرفتیش؟

I had it last winter.

زمستان گذشته گرفتمش.

 

همانطور که ملاحظه می کنید در جمله اول مکالمه از “حال کامل” استفاده شده، چرا که می خواهیم بدانیم آیا از اول زندگی تا حال شما دچار آنفولانزا شده اید یا نه. و سپس هنگامی که پاسخ مثبت شما را دریافت می کنیم، جمله بعد در “زمان گذشته” ساخته می شود، چرا که حالا می خواهیم بدانیم زمان دقیقی که شما دچار آنفولانزا شده اید کی بوده; و طبیعی است وقتی زمان عملی در گذشته مشخص شود، دیگر نباید از “حال کامل” استفاده کرد، بلکه در این حالت استفاده از “زمان گذشته” الزامی است.

و حالا، اگر شما در پاسخ سوال: 

 When did you have flu?

کی آنفلوآنزا گرفتی؟

بخواهید پاسخ بدهید که :

“من از هفته قبل تا حالا دچار آنفلوانزا هستم”

از این پاسخ چه می فهمیم؟

طبیعی است که استنباط کنیم فرد از هفته گذشته آنفلوآنزا گرفته و همچنان هم اینکه که با شما صحبت می کند هم، دچار بیماری است.

اگر فرایند کامل شده بود می توانستیم از “حال کامل” استفاده کنیم و بگوییم:

I have had flu since last week.

اما آنوقت از جمله بالا اینگونه استنباط می شود که فرد خوب شده و دیگر بیمار نیست; در حالیکه پاسخ فرد این بود: 

“من از هفته قبل تا حالا دچار آنفلوآنزا هستم”

برای ساختن معادل دقیق انگلیسی جمله فوق، باید با زمان جدیدی آشنا شویم :

I have been having flu since last week.

نام این زمان جدید، “حال کامل استمراری” است. (به عنوان مثال به همسرتان می گویید; ۱ ساعت است که داری آماده میشی! در این مثال عمل از ۱ ساعت پیش شروع شده، تا الان ادامه یافته و جریان دارد و هنوز به پایان نرسیده است):

برای درک بهتر این زمان به نمودار زمانی زیر دقت کنید:

زمان حال کامل استمراری

گرامر زبان انگلیسی – زمان حال کامل استمراری

از زمان حال استمراری در شرایط زیر استفاده می شود: 

  • کارهایی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده:

She has been waiting for you all day (= and she’s still waiting now).

او تمام روز منتظر تو بوده است. (و هنوز هم منتظر است.)

I’ve been working on this report since eight o’clock this morning (= and I still haven’t finished it).

من از ساعت هشت صبح روی این گزارش کار کرده ام ( و هنوز تمامش نکرده ام.)

They have been traveling since last October (= and they’re not home yet).

آن ها از اکتبر سال پیش مسافرت کرده اند. (و هنوز به خانه نرفته اند.)

 

  • اموری که به تازگی به پایان رسیده اما نتیجه ی آن برای ما مهم است:

She has been cooking since last night (= and the food on the table looks delicious).

او از دیشب آشپزی می کرده است. (و غذای روی میز خوشمزه به نظر می رسد.)

It’s been raining (= and the streets are still wet).

باران می باریده است. (و خیابان ها هنوز خیس هستند.) 

Someone’s been eating my chips (= half of them have gone).

کسی از چیپس من خورده است (نصف آن نیست.) 

 

ساختن حال کامل استمراری

حال کامل استمراری از دو عنصر تشکیل شده است: (have/has been) + فعل ( شکل اصلی فعل + ing )

  (اخباری) Affirmative

base+ing

(پایه فعل + ing) 

has/have been

(فاعل) Subject

swimming

has been

She

(منفی) Negative

base+ing

(پایه فعل + ing) 

has/have  + not + been (فاعل) Subject
swimming   has not been (hasn’t been) She
  (سوالی) Interrogative

base+ing

(پایه فعل + ing) 

 been + (فاعل) Subject has/have 
Been swimming? She Has
 (سوالی منفی) Interrogative Negative 

base+ing

(پایه فعل + ing)

 been + (فاعل) Subject has/have  + not
Swimming? She Been  Has not (hasn’t)

 

TO LIVE, PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Interrogative

 (سوالی)

 Negative

 (منفی)

Affirmative 

(اخباری)

Have I been living? I haven’t been living have been living
Have you been living? You haven’t been living You have been living
Has she been living? He hasn’t been living He, she, it has been living
Have we been living? We haven’t been living We have been living
Have you been living? You haven’t been living You have been living
Have they been living? They haven’t been living They have been living

Affirmative 

(اخباری)

have been living

 Negative

 (منفی)

I haven’t been living

Interrogative

 (سوالی)

Have I been living?

______________________________

Affirmative 

(اخباری)

You have been living

 Negative

 (منفی)

You haven’t been living

Interrogative

 (سوالی)

Have you been living?

______________________________

Affirmative 

(اخباری)

He, she, it has been living

 Negative

 (منفی)

He hasn’t been living

Interrogative

 (سوالی)

Has she been living?

______________________________

Affirmative 

(اخباری)

We have been living

 Negative

 (منفی)

We haven’t been living

Interrogative

 (سوالی)

Have we been living?

______________________________

Affirmative 

(اخباری)

You have been living

 Negative

 (منفی)

You haven’t been living

Interrogative

 (سوالی)

Have you been living?

______________________________

Affirmative 

(اخباری)

They have been living

 Negative

 (منفی)

They haven’t been living

Interrogative

 (سوالی)

Have they been living?

 

تفاوت حال کامل ساده و حال کامل استمراری: 

از هردو ساختار می توان برای بیان اتفاقاتی که در گذشته اتفاق افتاده و به زمان حال مربوط می شوند استفاده کرد اما به مثال های زیر دقت کنید: 

I’ve been decorating the house this summer. (Present Perfect Continuous)

من تابستان امسال دکوراسیون خانه را انجام می دادم. (حال کامل استمراری – در این مثال، تمرکز روی کار دکوراسیون است و عمل به پایان نرسیده است.) 

I’ve painted the living room blue. (Present Perfect Simple) 

من اتاق نشیمن را آبی رنگ کرده ام. (حال کامل ساده – در این مثال، تمرکز روی نتیجه ی به پایان رسیده است. عمل به پایان رسیده و الآن می توانیم نتیجه را ببینیم.)

به طور کلی، از زمان حال کامل ساده برای بیان مدت زمان عملی طولانی مدت یا ثابت استفاده می کنیم در حالی که حال کامل استمراری برای توصیف عملی موقت کاربرد دارد. 

 

افعالی که شکل استمراری ندارند:

با افعالی که معمولا به شکل استمراری استفاده نمی شوند حال کامل ساده بسازید. ( افعالی مثل : know, hate, hear, understand, want)

I’ve wanted to visit China for years.

من سال هاست می خواهم به چین بروم. 

She’s known Robert since she was a child.

او رابرت را از بچگی می شناخته است. 

I’ve hated that music since I first heard it.

از بار اولی که آن موزیک را شنیدم از آن خوشم نیامده است. 

I’ve heard a lot about you recently.

اخیرا درباره ی تو زیاد شنیده ام.

We’ve understood everything.

ما همه چیز را متوجه شده ایم. 

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

.اگر علاقه به مطالعه بیشتر راجع به حالت های دیگر زمان حال هستید، کلیک کنید

5/5 (1 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *