آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - حال استمراری

حال استمراری

ساختن حال استمراری

حال استمراری هر فعلی از دو بخش تشکیل شده است – زمان حال افعال to be + صفت فاعلی از فعل اصلی.

(ساختار حال استمراری به این شکل است: ساختار ابتدایی + ing- برای مثال: talking, playing, moving, smiling)

Affirmative (اخباری)

Subject (فاعل)

+ to be فعل

+ base (پایه فعل) + ing

She

is

talking

Negative (منفی)

Subject (فاعل)

+ to be فعل + not (نفی کردن)

+ base (پایه فعل) + ing

She

is not (isn’t)

talking

Interrogative (سوالی)

to be (فعل)

+ subject (فاعل)

+ base (پایه فعل) + ing

Is 

she

talking?

Negative Interrogative (سوالی منفی)
to be فعل + not + subject (فاعل) + base (پایه فعل) + ing 
Is not (Isn’t) She  talking?

 

EXAMPLES: TO GO, PRESENT CONTINUOUS

 Affirmative

 (اخباری) 

 Negative 

 (منفی)  

 Interrogative

 (سوالی) 

I am going

I am not going

Am I going?

You are going

You aren’t going.

Are you going?

He, she, it is going

He, she, it isn’t going

Is he, she, it going?

We are going

We aren’t going

Are we going?

You are going

You aren’t going

Are you going?

They are going

They aren’t going

Are they going?

 

نکته: جایگزین حالت های کوتاه شده در عبارت های منفی

 • I’m not going
 • You’re not going
 • He’s not going 

 

استفاده های زمان حال استمراری  

مانند تمامی زمان ها در انگلیسی نگرش فردی که صحبت می کند به اندازه زمان آن اتفاقی که رخ داده است، اهمیت دارد. وقتی کسی از حال استمراری استفاده می کند، دارد راجع به مسئله ای می اندیشد که تمام نشده یا ناکامل است.

حال استمراری برای موارد زیر به کار می رود:

 • توصیف یک واقعه ای که همین الان دارد صورت می گیرد. (به بیانی دیگر برای بیان عملی که تمام نشده است و در حال جریان است):

You are using the Internet. 

تو از اینترنت استفاده می کنی. (تو در حال استفاده کردن از اینترنت هستی.)

You are studying English grammar.

تو گرامر انگلیسی را مطالعه می کنی. (تو در حال مطالعه ی گرامر انگلیسی هستی)

 

 • توصیف کردن عملی که در طی یک بازه زمانی و یا روند صورت می گیرد:

 Are you still working for the same company?

آیا هنوز هم برای همان شرکت کار می کنی؟ 

More and more people are becoming vegetarian.

تعداد بیشتر و بیشتری از مردم به گیاهخواری روی می آورند. 

 

 • برای توصیف عمل یا واقعه ای در آینده که از قبل برنامه ریزی یا آماده شده است (آینده ی نزدیک):

 We’re going on holiday tomorrow. 

ما فردا به تعطیلات می رویم. (خواهیم رفت.)

I’m meeting my boyfriend tonight. 

من امشب دوست پسرم را ملاقات می کنم.  

Are they visiting you next winter?

آیا آنان زمستان بعد تو را خواهند دید؟

 

 • برای توصیف یک اتفاق یا موقعیت موقتی :

 He usually plays the drums, but he’s playing bass guitar tonight. 

او معمولا درام می زند ولی امشب گیتار بیس می زند. (در حال گیتار بیس زدن است.)

The weather forecast was good, but it’s raining at the moment.

گزارش هوا خوب بود، اما در حال حاضر باران می بارد. 

 

 • با “always, forever, constantly” جهت توصیف و تاکید بر یک سری امور تکراری به کار می رود:

Harry and Sally are always arguing!

هری و سالی همیشه با هم بحث می کنند.  

You’re constantly complaining about your mother-in-law!

تو دائما از مادرزنت شکایت می کنی! 

 

نکته: حواستان باشد، بعضی از افعال به صورت معمول در حالت استمراری به کار نمی روند.

 

افعالی که به طور معمول در حالت استمراری به کار نمی روند:

افعالی که در لیست زیر هستند معمولا به شکل ساده استفاده می شوند، به خاطر اینکه به حالت اشاره می کنند به جای اینکه به عمل یا فرآیند کار اشاره کنند. در نظر بگیرید، که این افعال ممکن است به صورت استمراری هم به کار بروند، و خواهشا از مطلق گرایی، مخصوصا در زبان انگلیسی پرهیز کنید.

SENSES / PERCEPTION (حس ها/ ادراک)

 • to feel*
 • to hear
 • to see*
 • to smell
 • to taste

OPINION (عقیده)

 • to assume
 • to believe
 • to consider
 • to doubt
 • to feel (= to think)
 • to find (= to consider)
 • to suppose
 • to think*

MENTAL STATES

(حالت های ذهنی)

 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognize
 • to remember
 • to understand

EMOTIONS / DESIRES

(احساسات / خواسته ها)

 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish

MEASUREMENT (اندازه گیری)

 • to contain
 • to cost
 • to hold
 • to measure
 • to weigh

OTHERS (بقیه موارد)

 • to look (=resemble)
 • to seem
 • to be (in most cases)
 • to have(when it means “to possess”)

استثنائات

افعال ادراکی (see, hear, feel, taste, smell) اغلب با can استفاده می شوند:

 I can see… 

این افعال ممکن است به صورت استمراری به کار بروند اما معنای متفاوتی دارند:

This coat feels nice and warm. (your perception of the coat’s qualities – (درک شما از کیفیت کت مورد نظر)

این کت گرم و خوب است. 

John’s feeling much better now (his health is improving – سلامتش رو به بهبود است)

جان حالش بهتر شده است. 

She has three dogs and a cat. (possession – مالکیت)

او سه سگ و یک گربه دارد. 

She’s having supper. (She’s eating – او دارد غذا می خورد)

او عصرانه می خورد. 

I can see Anthony in the garden (perception – ادراک)

من می توانم آنتونی را در باغ ببینم. 

I’m seeing Anthony later (We are planning to meet – ما داریم برنامه ریزی می کنیم برای ملاقات کردن)

قرار است آنتونی را بعدا ببینم. 

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - زمان حال ساده

 

اگر علاقه به مطالعه بیشتر راجع به حالت های دیگر زمان حال هستید، کلیک کنید.

4.3/5 (6 نظر)

2 replies on “زمان حال استمراری

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *