اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - آزمایش هایی در باب یادگیری زبان – قسمت دوم

ایجاد و ضبط گفتارهای آموزشی

اگر قسمت اول این ازمایش را مطالعه نکردید، کلیک کنید.

برای اماده سازی محرک برای استفاده تحت شرایط نثر، ملودی و شعر از یک خواننده و ترانه نویس متخصص خانم به نام Linda Kauffeldt خواستیم تا ملودی هایی را برای شرایط آواز خواندن و برای خواندن و ضبط تمام گفته هایی که در آموزش به کار برده شده و امتحان جلسات آزمایش بنویسد. در شرایط نثر، او گفتار ها را به میزان عادی تا آرام بیان کرد، تمام حروف صدادار را به طور واضح و بدون اینکه آنرا تند تند بگوید، ادا کرد. همانطور که در یک جمله عادی اخباری آلمانی تمامی شبه لغات در گفتار روی سیلاب اول تاکید داشت و زیر و بمی صدا از اغاز تا پایان گفتار پایین است. شکل ۱، میانگین حدفاصل بالاو پایین صدا را برای to, by , from  در جملات مکانی در شرایط نثر را ( خطوط قرمز)، بر اساس یک آنالیز آواشناسی برای Lelop, Molun, and Gitun ارائه میدهد. این حد فاصل تقریبا در بین to , by and from در جمله یکسان است.

آزمایش هایی در باب یادگیری زبان - قسمت دوم

شکل – ۱: خطوط محرک های شنوایی که در حالت های آموزشی پروس (قرمز) و قافیه (آبی) استفاده می شود.

همانطور که ما در ابتدا علاقمند به اثرات ریتم بودیم، آهنگساز مطمئن شد که سه شرایط قافیه، ملودی و قافیه و ملودی ریتم یکسانی را داشته باشند. هر جمله ۴ ضرب آهنگ دارد که با اول اسم آن مخلوق مطابقت دارد ( برای مثال “Lelop)، نشانگرهای به ترتیب (“ino” ،“Tika”, and “pif). در کنار گوناگونی های شبه کاربردی جملات آموزشی، نام آن مخلوق ( برای مثال Lelop) همیشه به عنوان ضرب آهنگ بالا با ضربان کامل مشخص میشود ( به صورت حروف در شکل ۲ ارائه شده که با نشانگر آن مطابقت دارد)

آزمایش هایی در باب یادگیری زبان - قسمت دوم

شکل – ۲: نام مخلوق با ضرب اهنگ به صورت واژه

شکل ۴ حد فاصل را برای شرایط شعری بر اساس آنالیز آواشناسی  برای Lelop, Molun, and Gitun ارائه میدهد ( خطوط آبی). با Lelop ( یا نام هر مخلوق دیگری) که به عنوان یک ضرب بالا تلفظ میشود، حدفاصل روی کل ضربان افزایش یافته و با نشانگر مطابقت دارد.این حدفاصل تقریبا در سه جمله شبه کاربردی یکسان است.

شکل ۳  ملودی هایی را نشان میدهد که ترانه سرا ایجاد کرده و برای شرایط به ترتیب ملودی و شعر و ملودی خوانده است. دوباره نام ان مخلوق به عنوان یک ضرب بالا عمل کرده  با ضربان کامل که با نشانگر مطابقت دارد. برای اینکه روی شیوه موزیکال این شرایط تاکید شود، صدا ها با صدای پیانو نواخته شدند که با صدای خواننده تن یکسانی داشتند. آهنگساز در نوشتن ملودی برای شرایط ملودی و شعر و ملودی،  با در نظر گرفتن ویژگی های معمول اساسی موزیک های معروف کودکان مثل قابل تکرار بودن، استفاده از هماهنگی های اساسی و کوچک و یک ریتم ساده، اطمینان حاصل کرد که ساختارهای جملات آواز با ساختار استاندارد اهنگ های کودکانه مطابقت داشته باشد.

آزمایش هایی در باب یادگیری زبان - قسمت دوم

شکل-۳: ملودی های آهنگ های مورد استفاده در حالت های آموزش a)َملودی، b)شعرو ملودی

این ویژگی ها از شفافیت و قابل دسترس بودن آهنگ های معروف حمایت میکند (Kramarz, 2007; Kauffeldt, 2011). در واقع از نظر دیدگاه موزیکال، آهنگ های کودکانه به خوبی برای جمع کردن عناصر ملودی،  وزن، ساختار گرامری و محتوای متنی به شیوه ای مناسب به کار میاید (Kauffeldt, 2011). آهنگساز دو ملودی را با یکدیگر، برای گروه های ملودی، و شعر و ملودی، طبق شکل، ساختار و کیفیت موزیکال تطبیق داد. به خاطر داشته باشید بر اساس جملات موجود، یک ساختار شش خطه برای شرایط شعر و ملودی در نظر گرفته شده است در حالیکه یک ساختار سه خطه در شرایط ملودی اتفاق افتاده است ( مثالهای Lelop در بالا را ببینید).از زمانیکه یک ساختار ۴ یا ۶ خطه و نه سه خطه در آهنگ های کودکانه رایج است، ما یک ساختار ۴ خطه برای شرایط ملودی را از طریق جاسازی یک خط بی معنی، بعد از جمله دوم آسان کرده ایم.

وقتی داشتیم گفتار ها را ضبط میکردیم از این مطمئن شدیم که در شرایط موجود سرعت تحویل جملات به وسیله ی یک زمان سنج در یک میزان ثابت نگه داشته شده است. برای هر شرایطی سرعت این زمان سنج در یک سرعت معمولی جهت تحویل حالت آموزشی تنظیم شده بود. برای مثال این سرعت برای حالت های نثر و شعر کم کم زیادتر از حالت های ملودی و شعرو ملودی میشد. جدول ۱ مدت زمان ضبط جملات را نشان میدهد.

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - آزمایش هایی در باب یادگیری زبان – قسمت دوم

جدول – ۱: طول مدت جملات ضبط شده (در ثانیه) توسط شرایط و زیر رده جنسیتی: میانگین، خطاهای استاندارد(SE)، حداقل (حداقل) و حداکثر (حداکثر)

آنها در طی شرایط بسیار شبیه به هم، بین ۲٫۱۵ تا ۲٫۹۸ ثانیه بودند. هرچند به علت استفاده از زمان سنج تفاوت های بسیار کوچک در سرعت بین شرایط بسیار ثابت بود. در آنالیزی از از متغیر مدت زمان جملاتی که در چهار شرایط اندازه گیری شد، شرایط یک اثر مهم داشت (F(3, 63) = 262.31; p < 0.001). هیچ تفاوتی بین مدت زمان جملات بین سه زیر مجموعه جنسیتی وجود نداشت و هیچ فعل و انفعالی از شرایط و زیر مجموعه ی شبه جنسیتی نبود (both Fs < 1.15, p > 0.33)

برای ارزیابی اینکه آیا معرفی یک حالت ریتمیک از صحبت کردن تغییراتی جهت وضوح یا قابل تشخیص بودن حروف صدادار که توسط گوینده گفته میشود ایجاد میکند یا خیر، ما فضای حرف صدادار حروف صدادار را که شامل شش جمله برای هرکدام از مورد های Lelop, Gitun, and Molun به ترتیب در شرایط نثر و شعر میشد را مقایسه کردیم. تقریبا هیچ تفاوتی در انتشار صدای مشاهده شده در دو شرایط نداشت و این مطلب را نشان میدهد که به صورت ریتمیک حرف زدن در شرایط شعری حروف صدا دار را قابل تشخیص تر ارائه نمیدهد. ما قادر نبودیم که چنین تحلیلی برای شرایط های ‘ملودی’ و ‘شعر و ملودی’ انجام دهیم زیرا که صدای خواننده با صدای پیانو در این شرایط همراه بود.

برای مطالعه قسمت شوم ازمایش کلیک کنید

 

5/5 (1 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *