آکادمی پویاروشان- دکتر عطایی - شرطی نوع صفر

شرطی نوع صفر

ساخت

در جملات شرطی نوع صفر، زمان فعل در هر دو طرف جمله حال ساده است.

 

If clause 

(بند شرطی) 

Main clause

(بند اصلی)  

    If + Simple present (حال ساده + If)  

     Simple present (حال ساده)    

 If this thing happens  

  That thing happens   

 

مانند همه ی جملات شرطی دیگر، ترتیب بندها ثابت نیست. هنگام تغییر ترتیب بندها، شما ممکن است مجبور باشید ضمیرها را مجددا مرتب و نقطه گذاری ها را تنظیم کنید، اما معنا یکسان است. در جملات شرطی نوع صفر، می توانید “If” را با “When” جایگزین کنید، زیرا هر دو حقایق کلی را بیان می کنند. معنی نیز بدون تغییر خواهد بود.

 

If you heat ice, it melts.

Ice melts if you heat it.

When you heat ice, it melts.

Ice melts when you heat it.

اگر یخ را گرم کنید، ذوب می شود.

If it rains, the grass gets wet.

The grass gets wet if it rains.

When it rains, the grass gets wet.

The grass gets wet when it rains.

اگر باران ببارد، چمن خیس می شود.

 

کاربرد

شرطی نوع صفر برای بیان اظهاراتی در مورد دنیای واقعی مورد استفاده قرار می گیرد، و اغلب به حقایق کلی، مانند وقایع علمی اشاره می کند. در این جملات، زمان هم اکنون یا همیشه و موقعیت واقعی و امکان پذیر است.

If you freeze water, it becomes a solid.

اگر آب را فریز کنید، به یک جامد تبدیل می شود.

Plants die if they don’t get enough water.

گیاهان می میرند اگر آب کافی دریافت نکنند.

If my husband has a cold, I usually catch it.

اگر همسرم سرما خورده باشد، من نیز بیماری را از او می گیرم.

If public transport is efficient, people stop using their cars.

اگرحمل و نقل عمومی کارآمد باشد، مردم از اتومبیل هایشان استفاده نمی کنند.

If you mix red and blue, you get purple.

اگر رنگ قرمز و آبی را مخلوط کنید، رنگ بنفش را دریافت می کنید. 

 

شرطی نوع صفر اغلب برای امر کردن، با استفاده از جمله امری در بند اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.

اگر بیل تلفن زد، به او بگو مرا در سینما ملاقات کند.

Ask Pete if you’re not sure what to do.

اگر مطمئن نیستی چه کار باید بکنی از پیت سوال کن.

If you want to come, call me before 5:00.

اگر می خواهی بیایی، قبل از پنج به من زنگ بزن.

Meet me here if we get separated.

مرا اینجا ملاقات کن، اگر از هم جدا شدیم. 

 

  

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر (زمان های شرطی ) هستید، اینجا کیک کنید 

4.7/5 (3 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *