دکتر عطایی - اکادمی پویاروشان - گرامر جهانی

گرامر جهانی

گرامر جهانی سیستم فرضی یا نظری دسته ها ، عملکرد ها و اصولی است که بین تمامی زبان های انسانها مشترک است و درونی در نظر گرفته میشود. این عبارت همچنین به عنوان نظریه گرامر جهانی نیز گفته میشود.

این مفهوم از مشاهدات راجر بیکن (Roger Bacon) ، مبلغ مذهبی و فیلسوف قرن ۱۳ دنبال شده است که میگوید تمام زبانها از یک گرامر واحد ساخته شده است.

این اصطلاح در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ توسط نوام چامسکی (Noam Chomsky) و دیگر زبانشناسان معروف شد.

النا لومباردی (Elena Lombardi) میگوید: گرامر جهانی نباید با زبان جهانی یا با ساختار عمیق زبان یا حتی با خود گرامر اشتباه گرفته شود. همانطور که چامسکی مشاهده کرده است، گرامر جهانی یک گرامر نیست بلکه بیشتر نظریه ای از گرامر ها است، نوعی فرانظریه یا نمایشی الگو وار برای گرامر.

در مسیر مطالعه ی زبان، مارگارت توماس (Margaret Thomas) نتیجه میگیرد که مبحث جهان ها تا زمان حال در تلفیقی از عبارات و مفاهیم ادامه پیدا کرده است.

4.7/5 (3 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *