یادگیری صریح و غیرصریح

علم عصب شناسی شناختی

فعالیت یادگیری غیرصریح در برابر یادگیری صریح

دانش دنیای روانشناسی انسانها و دیگر گونه های مربوط بسیار عقب تر از سیستم ذهنی-مغزی است.

این فعالیت درباب یادگیری شناختی میتواند نسبتا به مربیان مربوط باشد.

برای اینکه یک معلم خوب باشید, باید استراتژی های تدریس خوب و شیوه ی تدریس خوب داشته باشید. این استراتژی ها و شیوه های تدریس چاشنی های مختلفی دارند. با این وجود، شیوه ها و استراتژی های یادگیری مختلفی وجود دارند. با درک این مسئله که چطور یک دانش آموز میتواند مفاد درسی یک دوره را یاد بگیرد ، یک معلم میتواند نتایج بهتری را بگیرد.

آیا تمام دانش مربوط به فرآیند خودآگاه میشود یا اینکه بخشی از آن از طریق فرآیند های ناخودآگاه بدست میاید؟

یادگیری صریح/غیرصریح چیست؟

یادگیری غیرصریح : فرآیند انفعالی

افراد، اطلاعات جدید را از طریق قرار گرفتن در معرض آنها بدست میاورند.

یادگیری صریح: فرآیند فعال

افراد ، در جستجوی ساختار هر اطلاعاتی هستند که به آنها ارائه میشود.

 یادگیری غیرصریح فراگیری دانش در خصوص ساختار اصولی یک محیط محرکی پیچیده با فرآیندی است که به صورت طبیعی ، آسان و بدون خودآگاهی میباشد. یادگیری صریح عملی خودآگاهانه تر است که فرد فرضیه ها را در جستجوی ساختار، ایجاد و آزمایش میکند. بنابراین دانش را می توان تز طریق یادگیری غیرصریح بدست آورد (حالت ذهنی اتوماتیک و نااخودآگاهانه طبیعت ساختاری مفاد درسی که از تجربه مثال ها گرفته میشود). از یادگیری صریح از طریق یادگیری انتخابی بدست میاید ( Nick Ellis) .

آیا یادگیری غیرصریح از یادگیری صریح آسانتر است؟

آیا میتوان یادگیری صریح را از غیر صریح جدا کرد یا آیا بسته به متن،  یکی از آنها رایج تر از دیگری است؟

یادگیری صریح و حافظه

یادگیری غیرصریح ، یادگیری غیرمنقطع اطلاعات پیچیده به صورت اتفاقی است ، بدون آگاهی از اینکه چه چیزی را یاد گرفته اید.

ایا یادگیری صریح منجر به یادگیری غیرصریح میشود؟

متخصصان یادگیری را به عنوان فرآیندی که رفتار بعدی را اصلاح خواهد کرد تعریف میکنند. از طرف دیگر حافظه نوعی توانایی برای به خاطر آوردن تجربه های گذشته است.

شما یک زبان جدید را از طریق حفظ لغات یاد میگیرید. وقتی به آن زبان سخن میگویید از حافظه تان برای بازیابی لغاتی که آموخته اید،  استفاده میکنید. بنابراین ، حافظه برای تمامی یادگیری ها ضروری است، زیرا اجازه ذخیره و بازیابی اطلاعات را صادر میکند. اما یادگیری هم به حافظه وابسته است، وقتی این دانش در حافظه شما ذخیره شد چهارچوبی ایجاد میکند که شما دانش جدید را به آن پیوند میکنید. هر چه چهارچوب دانش موجود گسترده تر باشد ، آسانتر میتوانید دانش جدید را به آن پیوند دهید.

یادگیری تغییری نسبتا دائمی در رفتار است که نشاندهنده ی افزایش دانش، مهارت ها یا درک به علت خاطره های ثبت شده است.

حافظه انسان اساسا پیوندی است. اگر اطلاعات جدید مربوط به دانش قبلی باشد که قبلا در حافظه سپرده شده است ، یادآوری آن آسانتر است. هرچه این ارتباط بیشتر باشد جهت به خاطر آوردن اطلاعات بیشتر کمک میکند.

  (Emily Borno)مربی کلاس یادگیری صریح/غیرصریح: امیلی بورنو

کار در گروه های سه نفره : امیلی بورنو ابتدا به شما این فعالیت را نشان خواهد داد. هرعضو از این گروه سپس فعالیت را اجرا میکند در حالیکه دو عضو دیگر گروه نتایج را ضبط میکنند.

بعد از اینکه هر گروه این فعالیت را انجام داد ما دور هم جمع میشویم تا راجع به این بحث کنیم که چطور این فعالیت را به ابزاری مفید در کلاس درس ایجاد کنیم. راجع به روش های تبدیل آن به یک تمرین کمیتی و نتایج طرح ریزی بحث خواهیم کرد.

 

0/5 (0 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *