در این صفحه با دستور زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. اگر نمی دانید گرامر زبان انگلیسی را از کجا آغاز کنید این صفحه می تواند نقطه ی شروع متفاوتی برای شما باشد زیرا که پویاروشان سعی کرده طبق آخرین شیوه های آموزشی به کمک علم و آگاهی متخصصان خود تمام بخش های گرامری زبان انگلیسی را به زبان ساده و با توجه به آخرین تغییرات اعمال شده آموزش دهد. توصیه می شود گرامر را با ساختن جملات با توجه به ساختار جمله در زمان های مختلف فرا بگیرید تا با توجه به یادگیری آن، با کاربرد آن نیز آشنا شوید.

قیدها

(ADVERBS)

قید ها در انتقال حالت و چگونگی فعل را به ما کمک می کنند. علاوه بر این از قید ها برای تشدید صفت دیگر و قید های دیگر هم استفاده میشود.

صفت ها

(ADJECTIVES)

صفات کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی اسم ها ( افراد، اشیاء، مکانها و…) را بیان می‌کنند. صفات در وصف عمیق تر گزاره های ذهنی به ما کمک میکنند.

اسم ها

(NOUNS)

نام افراد، مکان ها، اشیاء و… اسم هستند. با به کارگیری آن در جملات خود می توانیم به شنونده بگوییم که در مورد چه چیزی  صحبت می کنیم.

ضمایر

PRONOUNS

ضمایر المان هایی هستند که با اشاره کردن به اسم ها، از تکرار آنان جلوگیری می کنند و برای بهینه سازی انتقال مقوله به کار می روند.

عبارت های نسبی

(RELATIVE CLAUSES)

ما از عبارت های نسبی در زبان انگلیسی برای ایجاد جملات پیچیده تر و دقیق تر استفاده می کنیم.

علامت گذاری

(PUNCTUATION)

علامت گذاری جزء گرامر شفاهی نیست اما باید در نوشته ها رعایت شود.

افعال و زمان های افعال

(VERBS & VERB TENSES)

افعال کلماتی هستند که عمل، چگونگی و زمان آن را شرح می دهند. همچنین می توانند شرایط و امکانات را نیز بیان کنند.

حروف ربط

(CONJUNCTIONS)

حروف ربط، کلمات و عبارات مستقل و غیر مستقل را در جمله به هم متصل می کنند. 

تست گرامر

(GRAMMAR TEST)

حالا که این همه انگلیسی یاد گرفتید، دیگه وقتشه که توانایی تان را ارزیابی کنید.

حروف تعریف

(DETERMINERS)

حروف تعریف، کمیت سنج ها و ضمایر و صفت  های اشاره ای، اسم ها را تغییر می دهند. آنها به نحوی شبیه صفت ها هستند.

حروف اضافه

(PREPOSITION)

از حروف اضافه معمولا برای مرتبط ساختن بخش های مختلف جمله استفاده می کنیم

گفتار و سخنرانی

(SPEECH)

هنگامی که ما  می خواهیم گزارش دهیم کس دیگری چه می گوید باید از قواعد خاصی پیروی کنیم. قواعد به ما در القای دقیق تر عناصر ذهنی کمک میکنند.
4.8/5 (11 نظر)