ایلتس ؛ تقریبا گفت و گویی نیست که در مورد زبان انگلیسی باشد و به ایلتس ختم نشود ! مهارت های چندگانه هر شخص شامل توانایی های مکالمه ، خواندن ، نوشتن و … مهمترین بخش آزمون آیلتس را تشکیل می دهد . این آزمون برای هر شخص نتیجه متفاوتی را رقم می زند پس طبیعی است که کلاس های این دوره هم به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی اجرا شود و مهارت های کلی فرد در هر بخش تقویت شود.

کلاس های ایلتس آکادمی پویاروشان نیز با تکیه بر مطالب علمی دوره های قبل همانند : دوره مکالمات روزمره ، دوره پیشرفته ۱ و …. برای پیدا کردن هر چه سریع تر نقاط ضعف دانشجویان برگذار میشود و هدف این دوره رساندن سطح معلومات زبان آموز به یک پله بالاتر از استاندارد این آزمون است . تست های فشار و مکالمات برنامه ریزی شده جزئی از برنامه های ما برای تداعی کردن هر چه بهتر آزمون آیلتس است .

رزرو کنید

آیلتس - کلاس های آیلتس - دکتر عطایی - آکادمی پویاروان
4.4/5 (5 نظر)