به صفحه ی واژگان پویاروشان خوش آمدید. ما در این صفحه برای شما تعداد زیادی واژه در نظر گرفتیم که در بخش های مختلفی قرار گرفته اند و شما با کلیک بر روی هر دسته می توانید به کلمات دسترسی پیدا کنید. این واژگان علاوه بر معنی فارسی دارای تصویر مرتبط و تلفظ نیز می باشند. این تصویر به شما در هنگام یادآوری واژه کمک شایانی خواهد کرد. توصیه می شود روزانه یک گروه از کلمات که شامل ۱۲ واژه است را به خاطر بسپارید و سعی کنید کلمات را در جملات مختلف به کار ببرید تا در ذهنتان تثبیت شود. یادگیری واژگان زبان انگلیسی به بیان و رساندن پیام سخن شما کمک میکندو هر چه دایره واژگان شما وسیع تر باشد؛ قادرخواهید بود در شرایط مختلف اجتماعی انعطاف بیشتری داشته باشید .

5/5 (3 نظر)