سوالات متداول - دکتر عطایی - اکادمی پویاروشان

01

میشه لطفا جزئیات روش را توضیح دهید؟

02

با تکمیل دوره مکالمات روزمره، به چه سطحی در انگلیسی میرسم؟

  • به سطح یک بچه هفت ساله انگلیسی  زبان که میتواند ارتباطات اساسی اش را برقرار کند

03

تکالیف بیرون از کلاس چگونه برنامه ریزی می شوند و چه فعالیت هایی را در بر می گیرند؟

  • باید به کلاستان گوش کنید و با آن تکرار کنید تا ساختارها در ذهنتان تثبیت شود.
  • بهتر است هر روز حداقل دو ساعت بی وقفه تمرین کنید.
  • به جرات می توان گفت که اگر تمرینات روزانه تان را همان گونه که ذکر شد انجام دهید، توانایی شما در پایان دوره حداقل با یک سال آمد و شد به موسسات دیگر برابری خواهد کرد

04

? رینج سنی چقدر است

  • غالبا بزرگسالان، بواسطه داشتن انگیزش و اهداف روشن تر نسبت به جوانان

05

برای شرکت در ازمون IELTS چند دوره باید بگذرونیم ؟

5/5 (2 نظر)