بخشی از فعالیت های حرفه ای ما

آکادمی پویاروشان با محوریت آموزش زبان انگلیسی به صورت کاربردی در طی سال های متمادی با عناوین مختلف همچون مکالمه کاربردی، بهترین مرکز مکالمه، کوتاه ترین روش یادگیری زبان انگلیسی و … از لسان زبان آموزان محترم مجموعه معرفی شده است. این آکادمی نیز با هدف گسترس هر چه بهتر فرهنگ و مکالمه زبان انگلیسی با سازمان ها و تشکلات مختلفی همکاری نموده و به زعم تلاش های بسیار در این عرصه نتایج حاصل بسیار شگفت انگیز بوده . اعتباری کنونی این آموزشگاه به رقم حمایت شما عزیزان به وجود آمده . پس بر آن شدیم تا تعداد اندکی از فعالیت های ” آکادمی زبان پویاروشان ” را معرفی کنیم.

4.4/5 ( 7 نظر )