این دوره پس ازدوره ی مکالکات روزمره ارائه میگردد. در این دوره شما با ساختارهای پیچیده و پیشرفته در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد و میتوانید مفاهیم ذهنی خود را بهتر بیان کنید. این دوره به شما کمک میکند که با ساختارها و زمانهای متفاوت و عمیق تر در زبان انگلیسی آشنا شوید. این دوره به سه گروه پیشرفته ۱و ۲ و ۳ تقسیم میشود که در هر گروه مفاهیم زبانی همراه با نشانه های اجتماعی در سناریو های متفاوت، به ذهن دانشجو انتقال داده میشود. بی شک میتوان گفت که پس از پایان این دوره دانشجو قادر به گفتار در زبان انگلیسی در سطحی بالا و نزدیک به Native خواهد بود

دوره پیشرفته ۱ و ۲و ۳ پی ریزی زبانی عمیقی در ذهن دانشجو قرار داده و زمینه ی آمادگی برای دوره های Ielts، مکاتبات تجاری و سایر دوره های تخصصی را فراهم میکند.

سیلابس

در دوره های پیشرفته سیلابس به صورت عملی و با توضیحی از استفاده های زبان و لیست مجموعه ای از عبارت های کاربردی ارائه میشود.  تمرین هایی که در این سیلابس های درسی وجود دارد، دانش اموزان را درگیر مکالمات درشرایط واقعی میکند. سیلابس درسی کاملا به صورت مکالمه است که دانش آموزان نه تنها روش های مختلف برای بیان هر کاری را یاد میگیرند بلکه کاملا ساختارهای گرامری لازم جهت تبدیل این اصطلاحات کاربردی به مکالمه ای موثر در انگلیسی را تمرین میکنند

قابلیت های شما پس از پایان دوره

در هر دوره به دانش آموزان تمریناتی شفاهی خواهیم داد که ساختارهای گرامری لازم در آنها گنجانده شده است. دوره یشرفته دانش آموزان را در سطح وسیعی در معرض استفاده از زبان قرار میدهد.

دوره پیشرفته بخش های مختلفی را به شما پیشنهاد میدهد:

  • مطالب این دوره مروری بر مکالمات مختلف است
  • در هر درس شما مطالب گرامری مختلف را می آموزید
  • اصطلاحات را در متن مکالمات می آموزید

در پایان سعی ما بر این است که به زبان آموزان روشی ارتباطی، معنادار و زنده جهت تمرین زبان ارائه کنیم

یک جلسه  رایگان برای اشنایی

4.5/5 (6 نظر)