دوره های تخصصی - اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

بدیهی است بعد از کسب مهارت های لازم در زبان انگلیسی، شما بخواهید در یک زمینه ی خاص مهارت های خود را گسترش دهید. آکادمی زبان پویا روشان دوره هایی تخصصی در اختیار شما دوستان عزیز قرار میدهد که شامل : دوره های بازرگانی، تجاری، تکنولوژی و مهندسی ، فناوری اطلاعات و محاسبات، دوره های فیلم و موسیقی، اصطلاحات و اخبار ومطبوعات میشود
پیشنهاد اکادمی برای داوطلبان این دوره شرکت در دوره های مکالمات روزمره و پیشرفته است. علاوه بر ان، دوره های تخصصی هم با رویکرد ارتباطی تطبیقی تدریس میشوند که دانشجو را دائما به فعل و انفعال وا میدارد و در تثبیت الگو های ذهنی تسریع میبخشد

سیلابس

سیلابس ها نسبت به دوره ی مورد نظر محتویات متفاوتی داشته و روی مهارت های ان توانایی خواص تکیه دارد

به عنوان مثال  در دوره های فیلم و موسیقی تعدادی فیلم و موسیقی غنی از لحاظ زبانی به دانشجو ارائه داده شده و موشکافانه انالیز میشود.
در دوره های تجاری، مکالمات در باب کسب و کار بیان شده و واژه های تجاری تدریش میشود.
دوره های تکنولوژی مهندسی و فناوری به اصطلاحات دنیای تکنولوژی میپردازند.
علاوه بر ان در دوره ی محاسبات روی واژه های اختصاصی اماری و حسابی کار میشود.
در اخر، دوره های اخبار و مطبوعات به بررسی مطبوعات می پردازد و اصطلاحات این زمینه را انالیز میکند.

قابلیت های شما پس از پایان دوره

پس از پایان این دوره ها شما قابلیت های منحصر به فردی در زمینه مورد نظر کسب کرده و قادر به رفع نیازهای زبانیتان خواهید شد

یک جلسه  رایگان برای اشنایی

5/5 (5 نظر)