ما به صورت روزانه حدود ۱۴۰۰۰ هزار کلمه را به زبان می آوریم . البته این آمار برای بانوان مقداری بیشتر هست ! حال طبیعی است که طیف بسیار گسترده ای از صحبت های ما به زبان فارسی را اصطلاحات زبان فارسی تشکیل دهند . مثلا زمانی که شخصی را عصبانی میبینید برای نقل و قول احتمالا می گویید ” از کوره در رفته ! ” طبیعی است که این جمله در امروزه معنای درست و دقیقی را نمی رساند اما چون یک اصطلاح است دیگران نیز با شنیدن آن معنای کلی آن را در میابند . در زبان انگلیسی هم همین اتفاق تکرار میشود و عمده مکالمات روزمره با استفاده از اصطلاحات زبان انگلیسی تکمیل میشود . در این قسمت ما نیز برای آشنایی بیشتر شما با این اصطلاحات آنها را برای شما لیست کرده ایم . هر اصطلاح همراه با معادل فارسی آن نمایش داده میشود تا بتوانید بهتر آنرا درک کنید و به خاطر بسپارید .

5/5 (3 نظر)